Ett av de fyra ekipagen som blev klampade i väntan på att sanktionsavgiften skulle betalas in. Ett av de fyra ekipagen som blev klampade i väntan på att sanktionsavgiften skulle betalas in.

Utländska förare avsäger sig rätten att återvända hem

Tunggruppens arbetspass den 15 och 16 juni slutar med att fyra ekipage inbringar 320 000 kronor i sanktionsavgifter till statskassan. Nytt är att från den 15 juni måste utländska förare kunna visa upp en utstationeringsdeklaration. Mobilitetspaketets krav på att förare var fjärde vecka ska få komma hem, har lett till att en del förare visar upp dokument där de avsäger sig rätten att komma hem. Frågan är om det är frivilligt och om de förstår vad det är de skriver under på.

Den 15 och 16 juni skulle yrkestrafikgruppen i Västerås samverka med Sandvikens och Uppsalas trafikgrupper i Tärnsjö, men dessa blir ganska snart återkallade. Det hindar dock inte västeråsarna att fortsätta sitt arbete.

De bulgariska ekipagen bilinspektör Roger Ogemar hanterar har liknande problem och landar på 100 000 kronor respektive 40 000 kronor i sanktionsavgifter.
– De saknar utstationeringsdeklaration, de sover i hytten, de får inget erbjudande att sova någon annanstans och de kan ligga ute i 6-8 veckor utan att bli erbjudna att komma hem trots att förarna genom mobilitetspaketet har rätt att få komma hem var fjärde vecka, säger bilinspektör Roger Ogemar.
Morgonen därpå betalas 40 000 kronor in och klampen låses upp medan det andra ekipagets betalning dröjer och klampen låses senare upp och därmed är ekipaget borta.

Den 15 juni infördes ytterligare en del av mobilitetspaketet – krav på att utländska förare ska medföra och på plats kunna uppvisa en utstationeringsdeklaration. Utan att gå in i detalj så är utstationeringsdeklaration obligatoriskt för alla körningar en utländsk förare utför som inte innefattar företagets etableringsland som start eller slut på transporten. Undantag finns att man kan få lasta/lossa två gånger i ett annat land om grundvillkoret uppfylls. Det innebär att cabotagetransporter mellan exempelvis Danmark, Sverige och Norge för en till exempel en bulgarisk åkare nu även kräver en utstationeringsdeklaration.

Ett av bilinspektör Jonas Nordins ekipage har vi tidigare berättat inte tog sanktionsavgifterna på ett bra sätt. Han tar dock även in ett polskt ekipage och föraren lämnar över en fraktsedel som visar att han lastat i Umeå och ska till Västerås med godset. Fraktsedeln för den inkommande internationella lasten är också den ifylld.
– När jag frågar efter utstationeringsdeklarationsdokumentet som han måste kunna visa upp på plats nu, vet föraren inte vad det är för något, säger Jonas Nordin.
Efter samtal med sin chef, säger föraren att han inte utför en cabotagetransport. Han har lastat i Umeå och ska till Västerås för att lasta mer. Det är alltså föraren som har skrivit fel på fraktsedeln.

Det tar bara ett telefonsamtal för Nordin att få bekräftat att företaget väntar på godset från Umeå och inget ska lastas hos dem.

Eftersom det är sista kvällen i Tärnsjö, tas ekipaget med till Västerås för att klampas. Sanktionsavgiften på 60 000 kronor betalas under kvällen, men ingen hör av sig från åkeriet för att berätta att betalningen är gjord. Utstationeringsdeklarationen ordnar åkeriet nästkommande dag då de även hör av sig för att berätta att betalning och dokument är ordnat. Därmed får regionledningscentralen (RLC) skicka en patrull som låser upp klampen eftersom tunggruppen är lediga under fredagen.

Tillbaka till Ogemar. Att inte kunna visa upp en utstationeringsdeklaration när sådan krävs, kostar 60 000 kronor i sanktionsavgift. Inom kort kommer klampningslagen att vara uppdaterad så att klampning även kan användas i väntan på sanktionsavgiften som rör utstationeringsdeklarationen.

Ogemar berättar att mobilitetspaketet som ger föraren rätt att återvända hem tillika att ta den ordinarie veckovilan utanför hytten, har gjort att en ny sorts dokument har börjat dyka upp.
– Förare har börjat visa oss dokument som ibland är undertecknade av dem själva och ibland endast av företaget. Dokumenten, som kan vara på engelska eller föraren språk, säger att föraren avsagt sig rätten att återvända hem eller att ta den ordinarie veckovilan utanför hytten, säger Ogemar.

I dokumenten hänvisas det till olika lagrum och förordningar.
– Med tanke på hur få förare det är som ens känner till att de ska ha med sig ett utstationeringsdokument, uppstår frågan om huruvida de förstår vad det är de har skrivit under på eller om de helt enkelt är tvungna att godta dokumenten för att ens få köra för åkeriet, avslutar Roger Ogemar.