Michael Schahine, vd för Reaxcer, vill att företaget ska vara en positiv samhällsspelare och drivande i omställningen. Michael Schahine, vd för Reaxcer, vill att företaget ska vara en positiv samhällsspelare och drivande i omställningen.

Reaxcer köper lokalproducerad biogas

Jämtlands läns andra rötgasanläggning ska stå klar under 2025 i Gräfsåsen. Att länet får en kommunägd anläggning som kan producera biogas i större skala gör att Reaxcer nu satsar stort på biogaslastbilar.

När anläggningen är igång har företaget för avsikt att köpa biogas från Gräfsåsen för att på så sätt underlätta för sina kontrakterade åkerier att satsa på biogasbilar.
– Att utöka vår fossilfria flotta är centralt för Reaxcer och del av vår strategi. När samhällets värderingar förändras måste vi också göra det, säger Michael Schahine, vd för Reaxcer.

Michael Schahine berättar att allt fler kunder ställer krav på att transporten ska vara fossilfri och att eftersom marknaden speglar det samhället vill ha, så har intresset för fossilfria transporter ökat i branschen.
– En stor del av miljöpåverkan handlar om de tunga transporterna, då måste vi anpassa oss till kundens krav och på så sätt vara en positiv samhällsspelare, säger han.

Dessutom har kriget i Ukraina blottat Europas beroende av rysk olja och gas, och därmed behovet av att kunna producera alternativa drivmedel på egen hand. Men kriget har även lett till brist på komponenter, vilket försenar omställningen ytterligare.
– Men med tiden kommer även den produktionen att ställa om så lastbilarna kan produceras. Det är mycket spännande tider! Att vi kan förnya vår fordonsflotta och närtransportera med närproducerad biogas – det kan inte bli bättre, säger Michael Schahine.

Bakom Gräfsåsen ligger länets samtliga kommuner som gått ihop för att lösa infrastrukturen kring det EU-beslut som säger att vi måste ta vara på den energikälla som organiskt avfall utgör. Det betyder att det är obligatoriskt för kommunerna att samla in allt matavfall från och med årsskiftet 2023/2024. Sedan tidigare utvinns biogas i Göviken, som producerar cirka 4,5 GWh. Gräfsåsen kommer att producera upp till 60 GWh.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-17 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Fossilfritt Klimatomställning Lokalproducerad Biogas Miljö Reaxcer Vägtransport