Fredagens politikerdebatt drog storpublik på Elmia Wood. Fredagens politikerdebatt drog storpublik på Elmia Wood.

Politikerdebatt med skogsfrågorna i fokus på Elmia Wood

Fredagens politikerdebatt lockade storpublik till scenen vid Wood Square. Samtliga riksdagspartier, utom MP som avböjt medverkan, var representerade. Diskussionerna kretsade kring bland annat heta valfrågor som ägande- och brukanderätten, EU:s roll för att reglera det svenska skogsbruket, lagstiftning och regleringar samt biobränsle och reduktionsplikt.

På scenen fanns Johan Widegren (M), Annie Lööf (C), Mats Nordberg (SD), Jakob Olofsgård (L), Isak From (S), Birger Lahti (V) och Kjell-Arne Ottosson (KD). Moderator Ellinor Persson började med att fråga vad de brinner för i skogsdebatten.
– Självklart för jord- och skogsbrukare, för deras rätt att bruka skogen utan statens inblandning. Det tror jag kan leverera bäst skogs- och klimatnytta, sade Johan Widegren (M).

Birger Lahti (V) sade att han brinner för att skogsbruket ska vinna allmänhetens förtroende.
– Media lyfter ofta fram det dåliga, men jag vet hur mycket bra som sker i den svenska skogen, och apropå svenska skogen är jag väldigt mån om att den ska få brukas med så liten påverkan från EUs- regler och krav som möjligt, sade han.

Annie Lööf (C) håller med.
– Det skiljer enormt mycket mellan en grekisk olivlund och svenskt produktionsskogsbruk. Jag är uppvuxen med skogen. Skogen är ryggraden i landsbygdsekonomin, i hela Sveriges ekonomi och har en avgörande roll i den gröna omställningen, sade hon.

Debattklimatet var gott och åsikterna stundom överraskande likriktade.
– Skogsägaren måste vara i förarsätet i skogspolitiken. Alla behöver inte göra likadant. Och vi måste verkligen påverka för att EUs inblandning i skogsregleringen är så liten som möjligt. Varje land har sina skogar, sina förutsättningar, sade Mats Nordberg (SD).

Skogen är vår stora konkurrensfördel i den gröna omställningen.
– Men det blir den bara om vi får lov att äga och bruka skogen. Ägande- och brukanderätten är central, sade Kjell-Arne Ottosson (KD).

Den enskilde skogsägarens ägande- och brukanderätt bygger svenskt skogsbruk, fyllde Jakob Olofsgård (L) på.
– Kombinera sedan det med ett industritänk. Att värna skogens produkter och industrin. Det är också viktigt, sade Isak From (S).

Vilka riktningar ska svensk skogspolitik ta om du får bestämma?
– Frihet under ansvar. Givetvis ska det finnas en övergripande lagstiftning, men vi måste ge den enskilde skogsägaren stort förtroende. Det man äger vårdar man, sade Annie Lööf (C).
– Vi måste våga se långsiktigt. Skogsägaren ska få lov att skörda det man har sått, sade Kjell-Arne Ottosson (KD).
– Långsiktigheten är central. Annars kommer vi att tappa andra värden. Kombination av lagstiftning och skötsel under ansvar tror jag på. Det finns ingen skogsägare som vill göra fel av berått mod, sade Birger Lahti (V).

Avslutningsvis blev det lite nerv i slutet på debatten när frågan om vad som står på spel i valet i höst ställdes.
– Vilken regering vi får avgör om vi får en regering som tydligt tror på skogsägarens förmåga och eget ansvar eller inte. Vi vill lyfta den enskilda markägaren, sade Kjell-Arne Ottosson (KD).
– Hela landsbygdens villkor står på spel, sade Annie Lööf (C).
– Ser vi utanför skogen så står samhället på spel. Vi måste bygga ett samhälle som hänger ihop, menar Birger Lahti (V).

Missade du debatten, kan du se den igen här.