Med "spanska flaggan" i framrutan, måste dragbilen den här gången bärgas från kontrollplatsen. Med "spanska flaggan" i framrutan, måste dragbilen den här gången bärgas från kontrollplatsen.

Ett ”lik” på återbesök i Helsingborg

Yrkestrafikgrupperna arbetar inte längre förutsägbart som förr. Idag kan de befinna sig på och runt kontrollplatserna och även annorstädes både under helger och nätter. Det finns inte längre några ”säkra” tider för dem som inte vill följa regelverken.

Föregående helg visar åter att det är viktigt med oregelbundna kontrolltider när Helsingborgs bilinspektörer Oscar Davidson och Daniel Ferm tar in en bulgarisk dragbil som beskrivs som ett ”lik” och det är inte första gången de hanterar just den dragbilen.

När vi talar med bilinspektör Daniel Ferm, berättar han att de redan för ett år sedan gjorde en flygande besiktning av dragbilen som då fick en mängd anmärkningar.
– Nu ser vi att de allvarligaste felen har åtgärdats, exempelvis har de bytt ut den luftbälg som förra gången höll på att ramla av, säger Daniel.

Besiktningen går denna gång ännu sämre än förra gången då det blir över 20 anmärkningar varav två ger körförbud på plats. Därmed får trailern ställas av och dragbilen måste bärgas till verkstad.

Åkeriet vill själv ordna med transporten till en verkstad i Malmö och så småningom kommer en annan bulgarisk dragbil med ett svenskregistrerat släp. När Daniel kontrollerar det gamla släpets status, ser han att det nyligen importerats och besiktats.
– Däremot har de glömt att ställa på släpet och det tog en bra stund att via språkbarriären förklara vad de måste göra för att få köra med släpet, säger Daniel.

Det blir många samtal för åkeriet för att få tag på släpets ägare i Ljungby och få släpet påställt och under tiden tar tunggruppens arbetspass slut och de lämnar platsen. Dagen efter är dragbilen, släpekipaget och den avställda trailern borta från platsen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-29 15:30
Kategori: Nyheter
Taggar: "Spanska Flaggan"¨ Bärgning Bilinspektör Böter Flygande Besiktning Klampning Körförbud Polis