Bilister: Oseriösa politiska utspel om bränsle

Under sommaren har priserna på bränsle fortsatt legat på rekordhöga nivåer. I slutet av juni låg diesel- och bensinpriserna runt 27 respektive 24 kronor per liter. Samtidigt har den aviserade kompensationen till bilägare uteblivit.

Oljekrisen i Ukrainakrigets spår och den höga inflationen skapar höga priser på drivmedel, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.
– En annan orsak är de ökade inblandningskravet på förnybart drivmedel och höga skatter, säger hon.

Den 14 mars presenterade regeringen en särskild drivmedelskompensation på mellan 1 000 – 1 500 kronor som skulle gå till alla bilägare till följd av kostnadsökningar efter invasionen av Ukraina. Detta förslag stoppades dock i riksdagen.
– Vi är kritiska till den politiska hanteringen av bränslefrågan. Den utlovade kompensationen till bilister var både klumpigt utformad och låg, men alternativet kan inte vara att inte göra någonting, säger Caroline Drabe.

Nu kräver M Sverige kraftfulla åtgärder för att underlätta för alla som är beroende av bilen och nu drabbas av de ökande utgifterna.

Den uteblivna tusenlappen är inte första gången en kompensation går om intet. När reduktionsplikten infördes 2018 var det mot ett löfte om att skatten på bensin och diesel skulle justeras ned om reduktionsplikten höjde drivmedelspriserna, men så skedde inte.
– Vi känner oss lurade. Det utfärdas många politiska löften kopplat till bränslepriserna, men det resulterar sällan i sänkta priser vid pump. Tvärtom ser vi priserna stiga till rekordnivåer vilket skapar en uppgivenhet hos många bilister, säger Caroline Drabe.

Under måndagen meddelade Moderaterna att de vill sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Tidigare har regeringen meddelat att de vill pausa reduktionsplikten under nästa år.

Politikerna famlar i mörkret, säger Caroline Drabe.
Reduktionsplikten är den enskilt viktigaste omställningsåtgärden och den bör finnas kvar. Vill man både värna klimatet och svenska bilister är det snarare skatterna som bör ses över, säger hon.

M Sverige anser att skatten på trafikförsäkring som infördes 2007 bör tas bort och energiskatten sänkas.
– Momsen på drivmedel bör sänkas tillfälligt. Även pensionärer bör kunna ta del av reseavdraget för nödvändiga resor, säger Caroline Drabe.

Riksförbundet M Sveriges krav:
1) Bredda reseavdraget
2) Fyrdubbla glesbygdsavdraget
3) Ta temporärt bort trängselskatt och broavgift
4) Sänk energiskatten till EU:s minimikrav
5) Sänk temporärt momsen på drivmedel