Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen. Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

Regeringen tillsätter nu en utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna, något Transportföretagen välkomnar.

Transportföretagen är mycket positiva till initiativet, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen.
– Vi har länge velat se en starkare koppling mellan arbetsmarknadens behov och vuxenutbildningen. Vi delar regeringens uppfattning att attraktiva yrkesutbildningar är nödvändiga för att stärka kompetensförsörjningen, skapa fler jobb, möta klimatomställningen och få till en bättre integration, säger han.

Beslutet innebär att en särskild utredare ska få i uppdrag att se över hur yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) effektivare kan möta dagens behov. Till särskild utredare har regeringen utsett Elof Hansjons (S), kommunalråd i Södertälje.

Komvux har på senare år byggts ut vilket varit viktigt för många som vill in på den svenska arbetsmarknaden.
– Nästa steg är att skapa en tydligare koppling till arbetsmarknadens behov. Det är nu viktigt att utredningen lägger ett särskilt fokus på åtgärder som stärker långsiktigheten och förutsägbarheten, säger Caj Luoma.

Transportföretagen ser fram emot en spänstig och bra dialog om hur goda förutsättningar kring yrkesutbildningen för vuxna ska kunna skapas.
– Viktigt är också att utredningens förslag också bidrar till starkare regional samordning för att skapa bättre förutsättningar för en utbildningskvalitet som motsvarar näringslivets behov, avslutar Caj Luoma.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-28 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmarknaden Integration Komvux Regeringen Socialdemokraterna Transportföretagen Vuxenutbildning