Arbetsmarknaden

Listar alla artiklar taggade med: Arbetsmarknaden

8 av 10 inom fordonsbranschen är nöjda med jobbet

Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och samtidigt har många haft tid att tänka i nya banor gällande sin egen arbetssituation. Fyra av tio inom fordonsindustrin uppger att de har funderat på att byta jobb enligt en färsk undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia. Men det betyder inte att man är missnöjd, 8 av 10 inom sektorn är nöjda med sitt nuvarande jobb. Tittar man på varför anställda inom fordonsbranschen är missnöjda är den största anledningen bristande ledarskap.

Krafttag mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel. Företag som medvetet bryter mot lagar och regler för att få konkurrensfördelar skapar osund konkurrens i arbetslivet. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen tre åtgärder för att skapa trygghet på arbetsmarknaden och för att pressa tillbaka arbetslivskriminaliteten.