Volvo Lastvagnar och OKQ8 vill bygga laddnätverk för tung elektrifierad trafik

Volvo Lastvagnar Sverige och OKQ8 har för avsikt att samarbeta för att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik. Med 44 laddstationer är målsättningen att påskynda omställningen till elektrifierade vägtransporter.

Ambitionen är att bidra till ett nationellt publikt laddnätverk för tung elektrifierad trafik för att underlätta transporter inom och mellan regioner. OKQ8 har med Volvo Lastvagnars hjälp ansökt om medel från Energimyndighetens initiativ ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter” i syfte att kraftigt accelerera etablering av laddplatserna.

Målsättningen är 44 laddstationer som tillsammans kommer att innehålla fler än 90 laddpunkter. Av de 44 laddstationerna förväntas 29 stycken etableras hos Volvo Lastvagnar och dess återförsäljare runt om i landet och 15 platser hos OKQ8:s anläggningar.

Volvokoncernen har mångårig erfarenhet av elektromobilitet, till exempel trafikerar över 500 elektriska Volvobussar olika städer runt om i Sverige. Tre av Volvos elektriska lastbilar, de medeltunga modellerna Volvo FE, Volvo FL och Volvo VNR har serietillverkats sedan 2019, och serietillverkningen av de helelektriska Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX startar i höst. Företagets mål är att hälften av alla sålda lastbilar ska vara elektriska år 2030.

Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8 och Stefan Strand, vd Volvo Lastvagnar Sverige.

Med sina cirka 760 stationer över hela landet är OKQ8 ett av Sveriges största drivmedelsföretag som, utöver stationsverksamheten, erbjuder produkter till industrier, sjöfart, verkstäder och jordbruk. OKQ8:s målsättning är att, tillsammans med medlemmar och kunder, vara med och påverka hela samhällets omställning till en hållbar morgondag.
– Vi är övertygade om att ökade möjligheter till laddning är den viktigaste nyckeln till omställning mot en hållbar framtid, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8.

Laddstationerna och relaterade laddtjänster kommer i enlighet med utlysningen vara publikt tillgängliga för alla tunga fordon oavsett tillverkare. Laddplatserna utrustas med 2-4 laddpunkter med vardera 350kW kontinuerlig effekt. Antalet laddstationer kommer att anpassas till platsens beskaffenhet och den mängd trafik som förväntas ha behov av laddning i området de närmaste fem åren.

Det föreslagna nätverket möjliggör elektriska transporter mellan alla logistiskt viktiga punkter i Sverige. De båda företagen har tillsammans metodiskt valt ut lämpliga platser baserat på analys av strategiskt viktiga punkter i trafikflöden för tung trafik, lokalkännedom, underlag från projekt som REEL och SCALE, samt genom analys av rörelsemönstret från befintlig fordonsflotta.

Fokus har varit att skapa ett nätverk för hela Sverige där avståndet mellan laddpunkterna är betydligt kortare än räckvidden för dagens tunga elfordon. Ett öppet och heltäckande nätverk bidrar till den trygghet som är avgörande för att ta steget från fossila drivmedel till mer hållbara alternativ, skriver Volvo Lastvagnar i ett pressmeddelande.

– Vi har högt ställda hållbarhetsmål, precis som OKQ8, och strävar efter att hjälpa våra kunder att ställa om mot hållbarhet. På Volvo Lastvagnar vill vi finnas där våra kunder behöver oss och vi vill kunna ge våra kunder möjlighet att ladda, oavsett var de befinner sig, säger Stefan Strand, vd Volvo Lastvagnar Sverige.

Besked om eventuellt stöd från Energimyndigheten förväntas i juni månad. Vid positivt utfall från ansökan samt att övriga förutsättningar faller på plats kommer laddstationer för tung trafik att tas i drift under 2023.

Här vill man etablera laddstationerna

Illustration av laddstationerna som OKQ8 och Volvo Lastvagnar önskar etablera. Svarta punkter är där laddare planeras. Grå cirklar har en radio på 10 mil och indikerar det minimala täckningsområdet för varje station med fordon som finns för leverans idag.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-05 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifiering Laddnätverk Miljö OKQ8 Volvo Lastvagnar