Foto: Girteka, Proffs/arkiv. Foto: Girteka, Proffs/arkiv.

Tysklands betydelse för Girteka

Drar sig Europas största transportör ur Tyskland? I branschen ökar bevisen för det. Hur kommenterar Girteka detta?

Girteka har satsat fullt ut på FTL (Full Truck Loads), men nu pekar alltmer på att Girteka i Tyskland inte längre trafikerar hela linjer som tidigare. Det väcker blandade känslor.

Å ena sidan fruktas det av många att den litauiska speditören ska bli en konkurrent i det lägre prissegmentet. Å andra sidan, på grund av bristen på chaufförer och flaskhalsar för lastbilsleveranser, kan knappast någon lokal speditör ta sig an de körningar Girteka haft vilket också inkluderat upphämtning av gods med kort varsel.

Betyder det att Girteka drar sig tillbaka från den tyska marknaden? Om så är fallet – är det möjligen en konsekvens av EU:s mobilitetspaket som bland annat föreskriver att lastbilar ska återvända var åttonde vecka?

Är dessa rykten och tips sanning? Girteka avvisar bestämt sådana spekulationer. ”Vi är engagerade i den tyska marknaden som en del av våra tillväxtplaner för hela Europa”, säger företaget till eurotransport.de.

EU:s mobilitetspaket har tydligen inte bromsat företagets tillväxt och enligt Girteka fortsätter man att utöka sin flotta från år till år. ”I år ser vi en tillväxt på runt 20 procent över hela företaget. Företagets egen lastbilsflotta omfattar nu mer än 9 000 fordon”, säger Girteka.

Girteka medger dock att EU:s mobilitetspakt har effekter på Girteka som bland annat högre kostnader som även uppstod på deras anläggning i Poznan, Polen. Girteka etablerade sig i Polen som en anpassning till återvändandekravet till registreringsland för utländska fordon. Girteka säger också att det kommer att bli stigande energipriser och förarlöner. Detta resulterar i ett behov av att justera priserna, säger de. Under de senaste veckorna har Girteka redan via sin hemsida uppmärksammat kunder på nödvändiga prishöjningar.

Eurotransport vill också veta om förarbristen har förvärrats när man inte längre har tillgång till ukrainska förare. Girteka säger att man har förståelse för de förare som har återvänt till sitt hemland, men i ett snabbt växande företag kan man säkra jobben åt dem när de kommer tillbaka.

För att minska påverkan av de ukrainska förarnas bortfall, har Girteka ytterligare ökat sina ansträngningar att rekrytera förare.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-20 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvändandekrav Förarbrist FTL Girteka Mobilitetspaketet Tyskland Ukraina