"Om ett företag, en politiker eller någon annan ska vara trovärdig måste man också våga stå för sin hållning", säger Karin Svensson-Smith (MP). Foto: Karin Svensson-Smith. "Om ett företag, en politiker eller någon annan ska vara trovärdig måste man också våga stå för sin hållning", säger Karin Svensson-Smith (MP). Foto: Karin Svensson-Smith.

Karin Svensson-Smith om ICA:s uppmaning:

”Trovärdighet är att våga stå för sin hållning”

Kostnaderna för omställningen till fossilfria transporter har, inte minst på grund av kriget i Ukraina, rakat i höjden. Samtidigt har Sverige den högsta reduktionsplikten på diesel inom EU. Medan exempelvis det tyska miljöpartiet arbetar för fossilfria drivmedel, har Sverige satt ribban hlgre och vill ha förnyelsebara drivmedel. När stora företag som ICA inte längre menar det är ekonomiskt hållbart att kräva HVO100 i alla sina transporter, vad sänder det för signaler frågar vi Karins Svensson-Smith (MP).

Nyligen publicerade vi att ICA uppmanar sina kontrakterade åkerier att sluta tanka HVO100. Ica säger bland annat att ”när det gäller just användningen av HVO100, har det nått en kostnadsnivå där vi ser att vi måste vidta åtgärder.”

Sverige har i mångt och mycket tagit på sig rollen att gå i täten för omställningen från fossila drivmedel och inte endast nöjt sig med att gå över till fossilfritt som exempelvis Tysklands miljöparti Die Grünen strävar efter. Sverige har satt ribban högre och målet är omställning till förnyelsebar energi.

Det svenska målet har gjort att reduktionsplikten som är en lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av växthusgaser vilket främst görs genom högre inblandning av förnybara bränslen, men får även uppnås genom effektivare produktion. Sverige har den högsta reduktionsplikten för diesel i Europa med något över 30 procent.

Förnyelsebar energi kostar att producera och kriget i Ukraina har gjort att dieselpriset vid pump rakat i höjden och det har lett till att åkerier och även privatpersoner försöker finna billigare drivmedel att tanka och därmed ökar utsläppen.

Har reduktionsplikten blivit kontraproduktiv frågar vi tidigare riksdagsledamot, nuvarande oppositionsråd i Lunds kommun Karin Svensson-Smith (MP)?
– Nej! Klimatkatastrofen väntar inte för att det är krig i Ukraina. Växthusgaser till följd av fossilenergi måste minska kraftigt, säger hon.

Omställningen måste fortgå, säger Steve Crolius, tidigare klimatrådgivare åt före detta president Bill Clinton i USA, i en intervju med oss tidigare i år. Det finns dock anledning att istället för att sänka skatten med någon krona, se över reduktionsplikten nu – inte 2023.
– Inget av det. Däremot borde omställningen underlättas. Premie för inköp av lastbilar som kan köras på biogas, marginalkostnadspris för omlastning väg-spår, större statligt ansvar för att all infrastruktur som behövs för ett klimatanpassat transportsystem är på plats och fungerar, säger Karin Svensson-Smith.

Är Sveriges reduktionsplikt för diesel onödigt hög i jämförelse med andra EU-länder? Är det möjligt att ta kortare steg under rådande förhållanden?
– Det är givetvis möjligt, men inte lämpligt. Bättre att göra som bland andra länder som Schweiz, Tyskland och Österrike som sedan länge har en avståndsbaserad beskattning. Fokus bör flytta över till en differentierad vägskatt för all vägtrafik där differentieringen utgår från fordonets vikt och var det rullar. Högre beskattning i tätorter och lägre på landsbygd, säger Karin Svensson-Smith.

Sveriges löfte på FN:s klimatkonferens i Paris var att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
– När jag var ordförande i trafikutskottet sade jag ofta att Sverige borde bli en permanent världsutställning för hur utfasning av olja inom transportsektorn ska gå till. Denna omställning bör genomföras av politiken i samråd med berörda branscher som godstransportråd nationellt och lokalt. Fordonstillverkare och drivmedelsproducenter samt distributörer ska givetvis också vara involverade. Alla vuxna har ett ansvar att med rent samvete kunna säga till sina barn och barnbarn att vi gör allt vi kan för att de ska kunna leva ett drägligt liv och slippa alla de extremväder och umbäranden upphettning av planeten medför, säger Karin Svensson-Smith.

Tillbaka till ICA, hur reagerar du på att ICA uppmanar sina kontrakterade åkerier att sluta tanka miljövänligare bränsle på grund av att det blir för dyrt?
– Givetvis reagerar jag negativt på ICA:s uppmaning. Om ett företag, en politiker eller någon annan ska vara trovärdig måste man också våga stå för sin hållning. Att backa till ett större beroende av fossilbaserade drivmedel är dåligt för klimatet och oss som inte vill göda Putins krigskassa. De som satsat på biogas har fått utstå spott och spe, men kan nu vara glada över att det långsiktigt är klokare även om det inledningsvis är högre kostnader. Det politiken borde göra nu är att via allmän skattepolitik och på andra sätt underlätta för människor med en tunn plånbok och samtidigt vara ärlig med att omställning till ett ekologiskt hållbar samhälle medför högre energikostnader och att det ger återverkningar på allt som behöver tillförd energi, säger Karin Svensson-Smith.

Om ICA väljer att ”pudla” för att återigen låta åkerierna tanka HVO100, så är en tänkbar och logisk konsekvens att priset på livsmedel och andra förnödenheter rakar i höjden. Hur stora kostnadsökningar tror du att de svenska hushållen tål?
– Hur mycket hushållen tål beror på hur bostadspolitik, skattesystem mm utformas. Vi som har högre inkomster och de som är förmögna av andra skäl borde bidra med mer till det allmännas bästa, avslutar Karin Svensson Smith.

Samtidigt som ICA uppmanar sina egna åkerier att inte tanka HVO100, har de enligt information som kommit till oss, skrivit avtal med andra transportörer och av dem kräver ICA att det tankas HVO100.