EU ska skapa ”Solidarity Lanes” för att underlätta ukrainsk jordbruksexport

Europeiska kommissionen har avslöjat planer på att hjälpa Ukraina att exportera sina jordbruksprodukter lättare under Rysslands invasion som gör sjötransporter nästan omöjliga. Kommissionen säger att situationen hotar den globala livsmedelsförsörjningen och anser att det finns ett akut behov av att etablera alternativa logistikvägar med alla relevanta transportsätt.

Solidarity Lanes är avsedda att säkerställa att Ukraina kan exportera spannmål, men också importera de varor det behöver, allt från exempelvis humanitärt bistånd till djurfoder och gödningsmedel.

Adina Vălean, kommissionsledamot för transport, kommenterar planen: ”20 miljoner ton spannmål måste lämna Ukraina på mindre än tre månader med hjälp av EU:s infrastruktur. Det här är en gigantisk utmaning, så det är viktigt att samordna och optimera logistikkedjorna, lägga upp nya rutter och undvika flaskhalsarna så mycket som möjligt.”

Hon säger också: ”Vår kommunikation tar upp nödlösningar, men också medel- och långtidsåtgärder för att bättre ansluta och integrera Ukrainas infrastruktur med EU. För både kortsiktiga och långsiktiga lösningar kommer vi att arbeta med de ukrainska myndigheterna och i nära samarbete, särskilt med de angränsande medlemsstaterna, som inte sparat någon möda för att hjälpa under denna kris.”

I sitt uttalande om Solidarity Lanes säger kommissionen att trots ansträngningar från EU och dess medlemsstater för att underlätta gränsövergångarna mellan Ukraina och EU, väntar tusentals vagnar och lastbilar fortfarande på godkännande på den ukrainska sidan i drygt två veckor den genomsnitt. Dessutom lagras mer spannmål i ukrainska silos redo för export.

En annan utmaning som kommissionen lyfter fram är olika spårviddsbredder. Ukrainska vagnar är inte är kompatibla med större delen av EU:s järnvägsnät. Det innebär att de flesta varor måste lastas om till lastbilar eller vagnar som passar EU:s standardspår. Processen är tidskrävande och omlastningsmöjligheter längs gränserna är få.

Kommissionen uppmanar EU:s marknadsaktörer att snarast tillhandahålla ytterligare fordon. För att matcha efterfrågan och utbud och upprätta relevanta kontakter kommer kommissionen att inrätta en logistikplattform för matchmaking och be medlemsstaterna att utse särskilda kontaktpunkter för Solidarity Lanes (en ”one-stop-shop”).

Ukrainska jordbruksexportsändningar bör prioriteras och infrastrukturaktörer bör göra järnvägsplatser tillgängliga för denna export. Man uppmanar också marknadsaktörerna att skyndsamt skicka mobila spannmålslastare till relevanta gränsterminaler för att påskynda omlastningen.

För att uppmuntra EU:s transportoperatörer att tillåta sina fordon att köra in i Ukraina, kommer kommissionen också att undersöka alternativen för kompletterande finansiella garantier.

Kommissionen uppmanar de nationella myndigheterna att tillämpa maximal flexibilitet och att säkerställa tillräcklig personal för att påskynda förfarandena vid gränsövergångarna.

Läs texten i sin helhet hos Trans.info.