Foto: Proffs/arkiv.P Foto: Proffs/arkiv.P

Fortsatt samarbete om elvägar med Frankrike och Tyskland

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att fortsätta samordna Sveriges samarbete med Tyskland och Frankrike gällande elvägar. Internationellt samarbete är viktigt för utvecklingen av elvägar och den gröna omställningen.

Tillsammans med andra länder kan vi arbeta för att minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed stärka både Sverige och EU, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
– Sverige ligger långt fram när det gäller utvecklingen av elvägar och intresset ökar även internationellt, säger han.

Sedan flera år pågår erfarenhetsutbyte mellan Sverige, Tyskland och Frankrike genom myndighets- och forskningssamarbeten om elvägar. Det sker inom ramen för de innovationssamarbeten som Sverige har med Tyskland och Frankrike. Regeringen ger nu Trafikverket förlängt uppdrag att samordna samarbetet kring elvägar från svensk sida.

Trafikverket ska ta fram en handlingsplan för de konkreta åtgärder som ska genomföras inom ramen för samarbetet under de kommande tre åren. Tillsammans med en övergripande redovisning om vad som hittills har gjorts inom samarbetet ska den redovisas till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2022. Trafikverket ska sedan årligen redovisa uppdraget från 2023 och slutredovisa det senast den senast den 30 oktober 2025.

Bakgrunden är att de senaste åren har intresset för elvägar ökat i flera länder. I dag pågår eller planeras teststräckor och demonstrationsanläggningar i en rad länder runt om i världen, till exempel Italien, Storbritannien, USA och Indien. Tyskland och Sverige har sedan flera år demonstrationsanläggningar på allmänna vägar och Frankrike planerar att upphandla en pilotsträcka med elväg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-01 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elinfrastruktur Elvägar EU Regeringen Socialdemokraterna Trafikverket