Certifieringen säkerställer att Renova Miljös transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.   Certifieringen säkerställer att Renova Miljös transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Certifierat hållbara transporter med Renova Miljö AB

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Nu finns även Renova Miljö AB med bland de certifierade bolagen, vilket innebär ett hållbarhetslöfte till företagets kunder.

För Renova Miljö var det självklart att hållbarhetscertifiera sina transporter.
– Genom certifieringen säkerställer vi att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Det är en officiell stämpel på det vi redan gör bra inom bolaget, säger Tony Carlsson affärsområdeschef på Renova Miljö.

Certifieringen Fair Transport tydliggör för deras kunder att de inte bara köper en transport från ett bolag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö.
– De köper också en transport från ett bolag som har certifierat sin verksamhet, löpande mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring, säger Tony Carlsson.

Redan 2015 gick Renova över till fossilfritt bränsle i alla tunga fordon och arbetet med hållbara transporter fortsätter bland annat med utveckling av vätgasfordon.
– Jag är stolt över att jobba på ett bolag där vi tar alla hållbarhetsfrågor på allvar. Där vi tar ansvar och bidrar till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför, avslutar Tony Carlsson.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-20 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Certifiering Fair Transport Fossilfritt Hållbarhet Lastbil Renhållningsfordon Renova Miljö transporter