Trafikverket ska ta fram handlingsplan för att motverka brottslighet

Regeringen gör just nu historiskt stora investeringar i transportinfrastrukturen. Trafikverket får därför i uppdrag att redogöra för hur myndigheten arbetar mot brottslighet i samband med bland annat upphandlingar, för att förhindra att kriminella får del av dessa pengar. Trafikverket ska också upprätta en handlingsplan för arbetet framåt.

Regeringens uppdrag till Trafikverket är ett led i det fortsatta arbetet för att förebygga sådan brottslighet.
– När regeringen nu gör en historisk satsning på infrastrukturen i Sverige ska inte en enda skattekrona gå till skumraskföretag. Jag vill se sund konkurrens mellan seriösa företag. Regeringens satsning mot arbetslivskriminalitet gäller inte minst transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Regeringen arbetar med olika åtgärder för att skapa ett arbetsliv utan brott och fusk. I höstas beslutade regeringen att inrätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet. Delegationen ska bland annat verka samlande och stödjande för att motverka arbetslivskriminalitet och förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige. Regeringen har vidare beslutat om uppdrag till nio myndigheter om att under 2022–2023 samverka för att motverka arbetslivskriminalitet.

För regeringen är det centralt att de medel som staten tilldelar infrastrukturområdet används effektivt och bidrar till en positiv samhällsutveckling med hög grad av tillit och sammanhållning. Trafikverket får därför i uppdrag att redogöra för hur myndigheten arbetar mot brottslighet i samband med bland annat upphandlingar för att förhindra att kriminella får del av dessa pengar. Trafikverket ska också upprätta en handlingsplan för arbetet framåt.

Delegationen ska bland annat verka samlande och stödjande för att motverka arbetslivskriminalitet och förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige. Regeringen har vidare beslutat om uppdrag till nio myndigheter om att under 2022–2023 samverka för att motverka arbetslivskriminalitet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 29 augusti 2022.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-25 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetslivskriminalitet Regeringen Socialdemokraterna Trafikverket Transportinfrastruktur Transportsektorn Upphandling