Arbetslivskriminalitet

Listar alla artiklar taggade med: Arbetslivskriminalitet

Många säkerhetsbrister inom transport och logistik

En ny myndighetsgemensam insats mot framför allt transport- och logistikbranschen avslöjar många säkerhetsbrister. Drygt 100 företag fick oanmälda besök och 280 transportfordon kontrollerades.

Krafttag mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel. Företag som medvetet bryter mot lagar och regler för att få konkurrensfördelar skapar osund konkurrens i arbetslivet. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen tre åtgärder för att skapa trygghet på arbetsmarknaden och för att pressa tillbaka arbetslivskriminaliteten.