Interpellation: Farmanbar tänker du sänka reduktionsplikten?

EU har idag en reduktionsplikt idag på 4,2 procent. 2030 kommer EU att öka reduktionsplikten. I Sverige höjdes den 1 januari 2022 reduktionsplikten för bensin till 7,8 procent och för diesel till 30,5 procent. Att tillverka förnyelsebara produkter för att uppfylla reduktionsplikten innebär en hög produktionskostnad. Kriget i Ukraina eskalerade kostnaderna och nu riskerar många företag att gå i konkurs på grund av de höga drivmedelspriserna.
Detta har fått Thomas Morell (SD) att återigen sätta sig vid tangentbordet och skriva en interpellation. Den här gången till energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Riksdagsledamot Thomas Morell (SD) skriver i en interpellation till Khashayar Farmanbar (S), att åkerier, jordbrukare, skogsentreprenörer, entreprenadföretag och andra bränsleberoende företag riskerar att gå i konkurs.

Han fortsätter; Orsaken är främst reduktionsplikten som påverkar priset på bränsle betydligt mer i Sverige än i andra jämförbara länder. Att kriget i Ukraina pressar världsmarknadspriset på drivmedel uppåt är något som påverkar alla. Det är ett faktum och det kan vi inte göra så mycket åt.

Däremot kan vi, menar Morell, åtgärda de politiska beslut som så drastiskt har påverkat viktiga delar av vårt samhälle. Beslut som riskerar att slå ut de företag som bidrar till att vårt samhälle fungerar, att vår matproduktion kan bibehållas. Vi måste verka för att människor ska ha jobb att åka till för att vår viktiga industriproduktion fungerar, att sjukhusen kan vårda patienter och att apoteken har läkemedel till sina kunder. Vi får inte riskera att något så självklart som rinnande vatten inte längre kan levereras från vattenverken.

Allt detta bygger på att transporter av människor och gods fungerar i vårt samhälle. Men, just nu är risken uppenbar att många av de viktiga aktörerna inom transportnäring, jordbruk, skogsbruk eller entreprenadverksamhet går omkull eller väljer att lägga ner sin verksamhet.

Orsaken är de orimligt höga bränslepriserna. Här spelar reduktionsplikten en avgörande roll. Den har spätt på de redan höga bränslepriserna på ett sådant sätt att situationen är kritisk.

I dagarna har Frankrike beslutat att stödja sina åkerier eftersom situationen är allvarlig även i Frankrike. Till saken hör att de redan innan dessa stödåtgärder har ett dieselpris som är cirka fem kronor lägre per liter än det svenska dieselpriset. Våra företags förmåga att konkurrera försämras ytterligare när andra länder i Europa väljer att stötta sina åkeriföretag.

Med hänvisning till texten ovan, ställer Thomas Morell frågan till energiminister Khashayar Farmanbar:
– Avser statsrådet och regeringen sänka reduktionsplikten till den nivå som är aktuell i övriga Europa?