Branschorganisationer ger mest ris åt regeringens åtgärdspaket

Regeringens åtgärdspaket med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina presenterades på måndagen. Regeringen föreslår att priset på bensin och diesel ska sänkas vid pump med 1,30 kronor per liter från och med den 1 juni till 31 oktober, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj.
Dessutom sänks ambitionen i reduktionsplikten och klimatbonusen fördubblas och får 3,9 miljarder nya kronor för 2022.

Svenska Taxiförbundet menar att sänkningen kommer alldeles för sent och regeringen har alla möjligheter att införa sänkningen retroaktivt från den 1 april för att gälla minst året ut, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet i ett pressmeddelande.

Förbundet anser att regeringens förslag som innebär att reduktionsplikten ”fryses” år 2023 på 2022 år nivå inte är tillräckligt. Istället menar man att en frysning av skatterna för miljövänligt bränsle som HVO100 och E85 bör åtminstone kunna göras till 2021 års nivå.

Svenska Taxiförbundet förordar även att regeringen bör överväga att ta bort den så kallade dubbla momsen som idag tas ut på bensin och diesel. Moms tas idag inte bara ut på produktionskostnaderna utan även på totalbeloppet efter att energi – och koldioxidskatt lagts till.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, vill lyfta fram vikten av att tänka, och agera, långsiktigt. Även staten skulle tjäna på en långsiktig tanke kring skatteintäkter för att underlätta för en fossilfri framtid, menar branschorganisationen.

Anders Östberg från MRF är delvis positiv men påpekar att människor måste kunna äga och köra bil för att klara av sitt livspussel.
– I tider som dessa blir det extra tydligt hur viktigt transporter är för att tillvaron ska fungera. Här spelar bilen en avgörande roll och det är viktigt att vårda och ta hand om de bilar vi har i fordonsparken. Här har vi alla ett ansvar. Men för att helheten ska fungera på lång sikt krävs att generella hållbara åtgärder vidtas, säger Anders.

Han tillägger att nivån på reduktionsplikten måste ses över och att tillräckligt med resurser måste avsättas för klimatbonusen.
– Det måste helt enkelt skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar omställning både för privatbilister och i en fungerande transportsektor.

Dessutom är det viktigt, av flera skäl, att satsningen på biodrivmedel förstärks menar MRF:
– Att sänka skatten på biodrivmedel skulle ytterligare öka användningen av dessa bränslen och därmed höja tempot för att nå klimatmålen. En annan aspekt är den inhemska produktionen, som säkerställer Sveriges behov långsiktigt även ur ett beredskapsperspektiv, avslutar Anders Östberg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-15 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Åtgärdspaket Bränslepriser Dieselpris Energiskatt MRF Politik Svenska Taxiförbundet