Bilinspektör Mats Larsson kontrollerar lastsäkringen på ett lettiskt ekipage som får godkänt. Foto: Heidi Bodensjö. Bilinspektör Mats Larsson kontrollerar lastsäkringen på ett lettiskt ekipage som får godkänt. Foto: Heidi Bodensjö.

Bilinspektörerna: Gemenskap i gruppen är viktigt

De båda bilinspektörerna i Halmstads yrkestrafikgrupp trivs med sitt arbete och sin gruppchef Hans Qvant. De tycker det är viktigt att det inte skapas ett ”vi och dem” mellan poliser och bilinspektörer. ”Gemenskap i gruppen är viktig för att kunna arbeta mot det gemensamma målet – trafiksäkerheten”, säger bilinspektör Jens Erixon.

Mats Larsson och Jens Erixon är Halmstads yrkestrafikgrupps två bilinspektörer med fullständiga behörigheter. Båda har mycket gott att säga om sin gruppchef och känner sig trygga i att han har förtroende för deras yrkeskunnande vilket är viktigt då gruppchefen Hans Qvant inte själv har behörighet att kontrollera yrkestrafiken.

Jens har varit bilinspektör sedan 2007. Bilinspektörer får endast ta ut sanktionsavgifter, men böter får endast en polis skriva ut. Uppstår det problem när det ska skrivas ut böter hos er?
– Nej, det utgör inget problem här eftersom vi alltid har minst en eller två poliser med oss när vi arbetar, säger Jens.

Jens tycker det känns bra att man i deras trafiksektion bildar en enhetlig grupp istället för att bilinspektörer och poliser blir ett ”vi och dem”.
– Gemenskap i gruppen är viktigt, säger han.

Mats Larsson har en bakgrund som teknisk officer inom det militären, men när regementet i Halmstad lades ner, var det dags för ett karriärbyte. Till Polisen kom han 1996.
– Jag hittade en annons i tidningen om att Polisen sökte bilinspektörer vilket passade mig bra eftersom jag höll på med fordon inom försvaret, besiktning av dessa och andra liknande uppgifter, säger Mats.

Vad är den stora utmaningen i att kontrollera utländska fordon och förare?
– Språkförbistringen till att börja med. Det viktigaste för mig som kontrollant är dock att direkt få en bra kontakt med föraren. Det finns översättningsprogram på telefonen och sedan gäller det att använda de ord som fungerar tillsammans med gester. Det är värt hur mycket som helst, säger Mats.

Vi pausar intervjun när ett gäng lastbilar rullar in på kontrollplatsen. Mats tar hand om ett litauiskt ekipage och förare som initialt verkar klara kontrollen. Färdskrivaren tankas ur, körkort och fraktsedlar tas in för vidare undersökning med dator. Då framkommer det att föraren konstant kör för fort. Mats visar hur hastigheten räknas ut genom att rita på kapellet och frågar föraren om han vet hur fort man får köra med släp i Sverige. Föraren tvekar, men skriver lite osäkert 80, eller står det egentligen 85? Väl ute igen, visar det sig att den tunga lasten med metallstänger inte är förstängd framåt. Föraren måste ringa chefen eftersom det kommer att bli böter och vi går in och fortsätter intervjun.

Mats visar hur hastigheten räknas ut genom att rita på kapellet. Foto: Heidi Bodensjö

Förutom kontrollerna utmed vägarna, gör bilinspektörer även tekniska undersökningar av fordon som varit inblandade i svåra olyckor. De måste även göra tekniska undersökningar av bristfälliga A-traktorer som polisen beslagtagit. Mats ser fram emot skärpta krav kring dessa.
– Idag besiktigas A-traktorer mot ett intyg, ett intyg som vem som helst, en kompis eller någon som har någon sorts bilverkstad skriva på. Sedan godkänner besiktningsorganet fordonet baserat på intyget. Veckan efter kan vi träffa på en nybesiktigad A-traktor och konstaterar att intyget inte beskriver fordonet vi har framför oss, säger Mats.

Hovrättsdomen i ett ärende med en A-traktor som vi publicerade nyligen, är välkommen inte minst bland försäkringsbolagen.
– Föräldraansvaret måste lyftas och varför finns inte bälteskrav, säger Mats.
Han berättar att Transportstyrelsen just nu arbetar med nya föreskrifter för A-traktorer.
– Det är första gången på väldigt länge man tar in en bilinspektör i det arbetet. Föreskrifter är bra, men vi måste kunna kontrollera efterlevnaden av dessa och en bilinspektörs input kan göra stor skillnad i detta, säger Mats.

Otillåtna cabotage är sedan många år tillbaka ett vanligt inslag när utländska ekipage kontrolleras, men Mats tycker det har förändrats en del.
– Tidigare var det inte ovanligt att man faktiskt lastat för många poster och kört för många transporter. Idag märker vi att det ofta i grunden är en korrekt transport, men att dokumenten inte uppfyller de krav som ställs för att få utnyttja undantaget cabotagetransporter. Jag brukar säga till åkerierna att det är inte svårt att göra rätt – ge chaufförerna en checklista. Att få sanktionsavgifter för dokumentbrister ter sig väldigt onödigt, säger Mats.

En del åkerier tycker polisen är petig som slår ner på några få brister i dokumenten, men Mats kontrar.
– Det är ingen mänsklig rättighet att få köra cabotagetransporter och det finns tydliga regler för vad som gäller, avslutar Mats Larsson.

Den litauiske föraren kommer in och vill betala sina böter vilket expedieras av trafikpolisen på plats och med säkrad last kan föraren rulla vidare. Även vi tackar för oss och rullar hemåt.

Bilinspektör Jens Erixon väger in ett ekipage. Foto: Heidi Bodensjö.
Bilinspektör Jens Erixon väger in ett ekipage. Foto: Heidi Bodensjö.