Tomas Eneroth (S) kommer att lyfta bland annat schyssta villkor som viktigt för kompetensförsörjningen för transporter. Foto: Regeringen. Tomas Eneroth (S) kommer att lyfta bland annat schyssta villkor som viktigt för kompetensförsörjningen för transporter. Foto: Regeringen.

Tomas Eneroth träffar EU:s transportministrar för att diskutera framtidens transporter

Den 21–22 februari deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vid det informella TTE-rådsmötet i Le Bourget utanför Paris, under ledning av det franska ordförandeskapet.

Vid mötet med de europeiska transportministrarna ligger fokus på att diskutera utformningen av morgondagens transportsektor och vad som behöver göras för att framtidens transportsektor ska bli innovativ, attraktiv och bidra till att uppfylla klimatmålen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth kommer bland annat lyfta vikten av schysta villkor i branschen som en förutsättning för kompetensförsörjning samt vikten av att alla länder tar sitt ansvar för klimatomställningen.