Sveriges största ladd- och batteripark byggs i Malmö

Nu fördjupas samarbetet mellan Soltech Energys dotterbolag Soltech Energy Solutions och Falkenklev Logistik. Utöver den 1,5 hektar stora solpark Soltech ska bygga, ska båda bolagen tillsammans med Scania även uppföra Sveriges största ladd- och batteripark för lastbilar. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet. Soltechs ordervärde för batteriparken uppgår till 20 miljoner kronor.

Solenergibolaget Soltech Energy Solutions hjälper stora markägare, fastighetsägare samt logistik- och transportaktörer med storskalig solenergi samt ladd- och lagringslösningar. Nu är bolaget delaktiga i det som blir Sveriges största ladd- och batteripark för lastbilsladdning.

Ladd- och batteriparken i Malmö uppförs åt Falkenklev Logistik tillsammans med Scania och Kempower. Projektet blir landets största av sin sort när det färdigställs senare i år och är ett av flera led i Falkenklevs hållbarhetssatsning. En satsning som också inrymmer en 1,5 hektar stor solpark som Soltech ska bygga i Perstorp under året samt fem nyinköpta el-lastbilar från Scania.

Ladd- och batteriparken blir tillgänglig även för allmänheten och kommer att kunna ladda 22 fordon samtidigt, men har potential att i framtiden inrymma ytterligare 18 laddplatser. Ladd- och batteriparken kommer alltså också att bidra till att allmänheten kan ladda sina elbilar under dagtid.

Från solens strålar till el- så går det till
1. Solparken skapar över en miljon kilowattimmar. Solelen som solparken i Perstorp, Skåne, producerar säljs och matas ut till det lokala elnätet. Solparken blir cirka 15 000 kvm stor. Med elen som solparken genererar skulle en elbil kunna köra cirka 400 000 mil.
2.Batteriparken stärker upp elnätet och säkerställer trygg laddning. Den nya batteriparken blir utrustad med 2 MW-batterier för att stärka upp nätet och säkerställa kapaciteten i snabbladdarna. Med detta blir de 22 laddplatserna både trygga och säkra. Parkens snabbladdare kommer även att vara tillgängliga för allmänheten dagtid, något som bidrar till fordonsbranschens omställning i södra Sverige.
3. Transporter som körs på framtidssäkrad solel. Falkenklevs transporter kommer sedan att kunna utföra sina leveranser på grön el. Logistik- och transportbolaget blir även oberoende av skenande el- och drivmedelspriser då de kommer att mata ut över en miljon kilowattimmar till det lokala elnätet som ett resultat av sin nya solpark.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-04 09:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Ellastbil Falkenklev Logistik Klimatklivet Laddinfrastruktur Laddstation Naturvårdsverket Scania Soltech