Foto: Nicola Barts, arkiv Foto: Nicola Barts, arkiv

M Sverige: Bilister lurade när skattesänkning på drivmedel uteblev

När reduktionsplikten infördes 2018 var det mot ett löfte om att skatten på bensin och diesel skulle justeras ned om reduktionsplikten höjde drivmedelspriserna. Detta beskrevs bland annat i regeringens promemoria "Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle". Så har inte skett. Bilisterna har drabbats av stora kostnadsökningar. Det förklarar M Sverige i ett pressmeddelande.

Prisnivån på bensin och diesel når allt högre nivåer. Det beror på flera saker, bland annat de ökade inblandningskraven på förnybart drivmedel. Många som är beroende av bilen i sin vardag, liksom alla som inte har elbil, tvingas till allt högre utgifter i takt med att Sverige ska ställa om.
– Det här är ingen plastpåseskatt. Människor kan sällan välja bort bilen och därför har skatten väldigt liten betydelse som styrmedel för att minska på de få mil som människor måste köra, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

I samband med att reduktionsplikten presenterades och ett förslag stod klart var det tydligt att avsikten var att justera ner skatten i takt med att inblandningen av förnybart, dyrare, innehåll höjde priset vid pump.
– Dagens drivmedelspriser gör att många bilister känner sig uppgivna. Branschen höjde till exempel priset på diesel 75 öre över en natt 1 augusti 2021, enligt dem själva enbart på grund av det höjda inblandningskravet. Det är många som känner sig lurade av regeringen, som inte följer de riktlinjer som utlovades i samband med att reduktionsplikten infördes. Skatten justeras inte ner i tillräcklig omfattning.

I promemorian om reduktionsplikten angavs bland annat att

  • Hänsyn bör därför tas till det genomsnittliga innehållet av beståndsdelar i bensin respektive i dieselbränsle, som framställts av biomassa och därmed inte innehåller något fossilt kol när koldioxidskattesatserna på bensin och dieselbränsle bestäms.
  • Delvis kan dock dessa prisökningar till följd av ambitionshöjningen motverkas genom att koldioxidskatten på bensin kalibreras om för att beakta en större andel biodrivmedel.
  • Skattenivåerna kan som en följd av förändringar i prognosen över drivmedelsanvändningen behöva justeras så dels koldioxidskatten avspeglar det ungefärliga innehållet av biodrivmedel, dels den kompenserande sänkningen av energiskatten kalibreras för att hålla pumppriset på bensin respektive dieselbränsle i genomsnitt opåverkat av de förslagna åtgärderna i denna promemoria.
  • I syfte att motverka en sådan prisökning bör energiskattesatserna på bensin respektive omärkt dieselbränsle sänkas.

    – Vi bilister bär en stor del av kostnaden i omställningen men allt ansvar kan inte läggas på den enskilda individen, politikerna måste stå fast vid sina löften. Att minska utsläppen är vår viktigaste fråga men vi kan inte både öka inblandningen av dyrare förnybart drivmedel och betala skatt som om innehållet fortfarande var helt fossilt. Det skapar en orimlig ekonomisk börda för alla som är beroende av bilen. Här riskerar man bilisternas förtroende i klimatarbetet eftersom vi känner oss lurade idag, säger Caroline Drabe.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-15 07:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslepriser Bränsleskatter Ekonomi M Sverige Miljö Reduktionsplikt