2030-pusslet består av många bitar - passar de ihop när omvärlden. 2030-pusslet består av många bitar - passar de ihop när omvärlden.

Vad händer med det svenska klimatmålet för transportsektorn om omvärlden underminerar svensk politik?

Vad händer med det svenska 2030-målet om andra länders efterfrågan av biodrivmedel ökar så att det blir brist på biodrivmedel. Anta att reduktionsplikten bara kan genomföras till 70 procent av vad som är beräknat från 2025. Vi visar hur det påverkar 2030-målet om 70 procent reduktion av CO2 utsläpp från transportsektorn. Välkomna att delta i webbinariet tisdagen den 14 december.

Vad händer om olika produktionsproblem kring batterier försenar introduktionen av elfordon. Vi presenterar siffror på vad detta innebär. Och vad skulle det innebära om vi inte får den eviga ökning av transportarbetet med bil? Vi antar en långsammare trafikökning – vad innebär det?

2030-pusslet är ett nytt och unikt projekt som ska fokusera på hur vi bäst når klimatmålet inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv.

Som startskott bjuder Energiforsk tillsammans med 2030-sekreteriatet och Profu in till ett webbinarium där vi presenterar och diskuterar analysresultat av den politik som förs kopplat till transportsektorns utsläppsmål.

Projektet 2030-pusslet syftar till att tydliggöra effekterna av politiska förslag som rör transportsektorn genom olika analyser.

Under webbinariet presenteras projektet, testar vad som sker om vissa externa effekter påverkar Sverige (pusselbitar) och låter experter kommentera.

Webbinariet äger rum den 14 december mellan klockan 08.30 – 10.00. Anmälan gör ni här.

Under webbinariet gör framföranden av inbjudna gäster och den efterföljande paneldiskussionen fokuserar på några av pusselbitarna.
Vad kan vi förvänta oss för utveckling inom elektrifierade transporter?
Finns det flaskhalsar? Expertkommentar från Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio
Kan reduktionsplikten hotas externa faktorer? Expertkommentar från Åsa Håkansson, Affärsutvecklare, Preem.
Kan vätgas bli en viktig pusselbit? Susanné Wallner. Näringslivschef, Mariestads kommun.
Transporteffektivt samhälle – finns det en realistisk potential på kort sikt? Klas Hedvall, Projektledare, Chalmers industriteknik.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-13 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekretariatet Biobränsle CO2 Fossilfritt Drivmedel Klimatmål Politik Profu Transportsektorn Utmaning