Morell (SD) om höjningen av sanktionsavgiften: ”Kaffepengar”

Sanktionsavgiften för att ha brutit mot cabotagereglerna höjs från 40 000 till 60 000 kronor. Sverigedemokraten Thomas Morell menar att det ”kan uppfattas som en kraftfull höjning”, men att det i enligt hans uppfattning ändå handlar om ”kaffepengar”.

Att regeringen beslutat att höja sanktionsavgiften för cabotagebrott från 40 000 till 60 000 kronor har applåderats från många håll. Men Thomas Morell (SD) är långt ifrån nöjd. ”Kaffepengar”, menar han i en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Morell motiverar sin uppfattning med att ”de kriminella nätverken som opererar i landet tjänar stora pengar på den här verksamheten”.

Han pekar även på det faktum att polisen endast har möjlighet att låsa fast en dragbil i 36 timmar, även om förskottet på sanktionsavgiften inte har betalats.

I interpellationen skriver Thomas Morell; ”poliser och bilinspektörer påtalar ofta att förare väljer att vänta ut de 36 timmarna och att de sedan avviker från platsen så snart klampen har avlägsnats. På samma gång har de också klarat av en reducerad veckovila!”.

Han vill att ministern förklarar på vilka grunder man fastslog en sanktionsavgift på enbart 60 000 kronor. Likaså om ministern och regeringen avser att höja sanktionsavgiften ytterligare – och om man tänker ta bort gränsen på 36 timmar för klampningen.

Senast den 22 november måste Tomas Eneroth ha besvarat frågorna.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-09 11:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Interpellationer Sanktionsavgifter Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Tomas Eneroth