Anna Pärsdotter är Lidl Sveriges nya logistikchef. Anna Pärsdotter är Lidl Sveriges nya logistikchef.

Anna Pärsdotter, Lidls nya logistikchef:

”Hållbarhetsarbete är viktigt”

Lidl Sverige internrekryterar Anna Pärsdotter till ny logistikchef. Anna axlar ledarroll för ett logistikarbete i framkant med högt satta mål. Mål som ska nås genom effektivitet och ett aktivt hållbarhetsarbete. Men hur ser arbetet med hållbara transporter ut för de långväga transporterna?

Anna Pärsdotter började på Lidl som trainee på företagets logistikavdelning våren 2017 och har under de senaste åren haft en rad olika chefspositioner på företaget. Nu axlar hon rollen som logistikchef för Lidl Sverige och fortsätta utveckla logistiknätet.

Det kommer att krävas hårt arbete på flera fronter inom logistikkedjan för att bland annat öka den redan höga fyllnadsgraden i transporterna på 94 procent, säger Anna Pärsdotter.
– Här kommer bland annat vårt fokus på elektrifiering av flottan att intensifieras, säger hon.

I dagsläget rullar en elektrifierad lastbil 324 km per dag och levererar dagligen till fem butiker i Stockholmsregionen. Med de elektrifierade transporterna, i kombination med nya lösningar för samarbete, planering och digitalisering, räknar Anna Pärsdotter med att kunna minska både kostnader och miljöpåverkan.
– Jag tycker att jag är ett bra exempel på hur man tillåts växa inom Lidl och ser fram emot att få förverkliga mina visioner de kommande åren, säger Anna Pärsdotter.

Elektrifierade lastbilar blir allt vanligare för leveranser i närområdena. Det ger ett rent och miljövänligt intryck på kunderna. Vi vill veta hur tankarna går kring de mer långväga transporterna som inte sällan utförs av utländska ekipage.

Givetvis är alla delar av transporten lika viktig ur en miljösynpunkt, säger Anna Pärsdotter.
– Vi jobbar brett för att minska transporternas klimatavtryck genom bland annat ökad fyllnadsgrad, optimering av transportplanerna och satsning på miljövänliga bränslen. Genom att satsa på fler lokalproducerade varor minskar vi vårt transportbehov och så gott som alla Sverigebaserade leverantörer levererar direkt till våra lager. Merparten av våra importerade varor går från hubbar i Tyskland med tåg till Sverige. De lastas om och går sista biten på landsväg till våra centrallager i Halmstad, Rosersberg och Örebro, säger Anna Pärsdotter, Logistikchef på Lidl Sverige.