Bilinspektörerna hade fullt upp med att hålla praktikanterna i arbete.

Full fart på flygande besiktningar i Västmanland

Poliser som gått utbildning för att besikta lätta fordon gjorde sin avslutande praktik i Västerås. Bilinspektörerna Tommy Roos och Roger Ogemar hade full sjå med att hämta in fordon för deltagarna att besikta. Samtliga A-traktorer hade säkerhetsbrister och många skickades in på ny registreringsbesiktning. Kammarrättens beslut i Samskip Sias ärende togs emot med gillande och snart stod ett sådant ekipage klampat.

Under den gångna veckan har Västmanland haft förstärkning av fem poliser som avslutar sin besiktningsutbildning med en praktikvecka hos yrkestrafikgruppen i Västerås. Dessa poliser har under fem veckor fått utbildning för att kunna besikta fordon med fokus på att hitta trafiksäkerhetsbrister.

Under veckan har deltagarna fått visa sina färdigheter i Västerås eftersom bilinspektör Roger Ogemar varit en av tre utbildare för en grupp om 16 poliser totalt. Övriga deltagare i utbildningen gör sin praktik på andra platser i landet.

Under praktikveckan har ett mycket stort antal A-traktorer besiktats och de nyutexaminerade fick erfara att ingen av A-traktorerna uppfyllde kraven för trafiksäkerhet. De flesta som besiktats har även skickats in på en ny registreringsbesiktning då de varit ombyggda till mer eller mindre vanliga personbilar.

Även en tung terrängvagn påträffas i trafik med så allvarliga brister att körförbud meddelades på plats.

Utöver detta har även många vanliga personbilar och lätta lastbilar besiktats. I viss mån har de nyutbildade poliserna även fått besikta tunga fordon. Samtliga deltagare från praktikveckan i Västerås har avlagt både teoretiska och praktiska prov med godkänt resultat och kommer i sina hemområden nu kunna använda sin nyvunna behörighet.

Det har varit mycket att hålla reda på under praktikveckan och till sin hjälp att ta hand om deltagarna, har Roger Ogemar haft kollegan bilinspektör Tommy Roos.

Den 12 november kom också äntligen kammarrättens i Sundsvalls beslut om Samskip Sia i vilket man konstaterar att Polisen och Transportstyrelsen tolkar kombidirektivet på ett korrekt sätt och därmed ändras förvaltningsrättens tidigare beslut i ärendet.
– ”Närmast lämpliga” kombiterminal ska inte styras av speditörens önskan om vad som är bäst för dem själva. Tanken är att gods ska flyttas från vägen till järnväg och sjöfart och då måste ”närmast lämpliga” väga tungt i den bedömningen, säger Roger Ogemar.

Kanske är det ödet, men medan Roos och Ogemar arbetar med de praktiserande poliserna, åker trafikpolis Ylva Frohm och bilinspektör Jonas Nordin ut och snart ser de ett av den aktuella speditörens ekipage som de hämtar in för kontroll. Transporten landar i ett otillåtet cabotage och den bulgariska dragbilen klampas tills sanktionsavgiften två dygn senare betalades in.