Det byggs för fullt i Eskilstuna nu.

Frode Laursen bygger nytt lager mitt i Sverige

Ett nästan 40 000 m2 stort logistikcenter håller just nu på att ta form i Eskilstuna. Hållbarhet har varit centralt för utvecklaren från allra första början, det vill säga transportföretaget Frode Laursen. Målet är att minska anläggningens miljöpåverkan både under byggfasen och under drift. Rockwool:s energieffektiva och återvinningsbara lösningar samt nya, klimatvänliga produktion, gjorde stenullsisolering till det självklara valet.

Den stora moderna anläggningen blir ett centralt nordiskt nav som ska betjäna dagligvaruhandeln i hela Norden. I etableringsskedet är det fokus på hållbarhet i materialval och för driften ska 100 procent förnybar energi användas. Anläggningen omfattar både lager- och logistikytor, en administrationsbyggnad och en tillhörande tvätthall för lastbilar där allt bruksvatten återvinns.

Företagets ambitioner har varit starkt fokuserade på att minska miljöpåverkan både under byggandet av anläggningen och i själva driften.
– Därför har vi under hela projektet funderat på vilka konkreta lösningar vi kan använda för att spara energi, vatten och andra resurser, säger Jakob Gundal Nikolajsen, byggnadschef på Frode Laursen och tillägger att de har arbetat nära med Rockwool i många år. Omställningen till fossilfria energikällor vid de nordiska fabrikerna innebär en mer hållbar produktion av mineralull, vilket passar bra eftersom de ständigt driver hållbarhetsprinciper i deras sätt att bygga.

Det nya logistikcentret ska stå klart i början av 2022.