De kördynamiska egenskaperna hos ett fordon har stor inverkan på hur det uppträder i olika situationer. Bilden är hämtad från videon.

Åsidosätt inte kördynamiska fordonsegenskaper

Hur fordon är konstruerade påverkar även hur de uppför sig i olika situationer. Idag tillåts det konstruktioner som prioriterar framkomlighet vilket äventyrar trafiksäkerheten. I den kategorin hamnar bland annat tvåaxliga dragbilar. Se filmen!

Per Thomson är son till en åkare, men studerade och blev transportingenjör med specialiteten att konstruera fordon för tunga laster. Numera är han egenföretagande konsult i ämnet med såväl internationella som nationella uppdrag. Han brinner fortfarande för fordons konstruktioner och hur det påverkar hur fordonet uppträder.

Han ser att dagens regler för fordons framkomlighet medför olycksrisker och det är olyckligt att framkomlighet prioriteras framför säkerhet. Tvåaxliga dragbilars olämplighet på exempelvis hala vintervägar är också något han har presenterat flera texter om.

I denna videopresentation, som är ett samarbete mellan Per Thomson och civilingenjör Johan Granlund, förklaras, visas och demonstreras tydligt Per Thomsons synpunkter om olika fordon och fordonskombinationer.
– Man får inte åsidosätta kördynamiska fordonsegenskaper, säger han.

SE VIDEON

Filmen har engelsk undertext. Du aktiverar den i listen längst ner på videospelaren.