DB Schenker använder nu enbart eldrivna fordon inom Gothenburg Green City Zon. Två eldrivna paketbilar och en tyngre distributionsbil ser till att alla paket och allt gods levereras fossilfritt inom zonen.

Schenker engagerar sig i Gothenburg Green City Zone

DB Schenker inleder samarbete med Business Region Göteborg för att bidra till uppskalning av eldrivna godstransporter inom Gothenburg Green City Zone - och blir därmed första logistikföretag att engagera sig i initiativet.

Business Region Göteborg är en av initiativtagarna till Gothenburg Green City Zone där företag, samhällsaktörer och forskare ska utveckla, testa och skala upp ny teknik för fordon och infrastruktur. Målsättningen är att alla transporter i delar av Göteborg ska vara helt utsläppsfria 2030 och den använda elen grön.

Just nu drivs tre av DB Schenkers fordon i centrala Göteborg av el – två paketbilar och en distributionsbil från åkerierna TGM och Bäckebols åkeri. De tre fordonen hanterar paket som distribueras i evenemangsområdet och på Lindholmen, som båda ingår i testzonen Gothenburg Green City Zone. Elfordonen täcker även in några närliggande områden.

Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker, säger att de vill skala upp övergången till eldrift så fort som möjligt, men deras bilar behöver laddas nattetid för att kunna köras utan avbrott under dagen.
– Det är inga problem för oss att ladda en handfull fordon, men för att ladda hela fordonsparken krävs andra förutsättningar än vi har idag. Här krävs laddinfrastruktur som ännu inte finns, säger hon.

För att lägga grund för snabbare elektrifiering inom hela transportsektorn, har Business Region Göteborg och DB Schenker därför inlett ett projektsamarbete. Det går ut på att analysera och lära från skarp trafik, förstå flöden och behoven, hur och var laddstationer behöver placeras för att kunna skala fordonsflottan ytterligare och ta nästa steg.

Tillsammans ska man, inom Gothenburg Green City Zone, ta fram generella analysmetoder för elektrifiering som andra åkerier kan utnyttja. Syftet är att underlätta snabb uppskalning i hela sektorn som bidrar till initiativets målsättning: att skapa ett utsläppsfritt transportsystem till 2030.

Till en början består zonen av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker i Mölndal. Här vill man skapa möjligheter för företag, samhällsaktörer och forskare att testa, utveckla och skala upp sina idéer. Det är en zon för tester, inte förbud, där man välkomnar och väcker intresse för nya lösningar, skapar innovation och lär oss tillsammans. Man visar omtanke för varandra, för näringslivet, närmiljön och för klimatet.

Med Gothenburg Green City Zone är Göteborg den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar.

Vill du läsa mer om initiativet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-20 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Citytransporter Elektrifiering Fossilfritt Green City Zone Göteborg Laddinfrastruktur Laddstationer Schenker transporter