Foto: Ohlsson AB. Foto: Ohlsson AB.

Ohlssons i nytt uppdrag för Vivab

Från och med oktober är Ohlssons AB ny entreprenör för hämtning av hushållsavfall i Varberg och Falkenberg på uppdrag av Vivab. Det handlar om sammanlagt 45 000 adresser.

De flesta kunder ska inte märka av bytet alls, men i samband med bytet är det några hushåll som får ändrad hämtningsdag. Dessa kunder får sms-information i förväg.

Ohlssons har lång erfarenhet av insamling av hushållsavfall och har idag renhållningsuppdrag i ett 30-tal kommuner runtom i Sverige. De ordinarie renhållningsfordonen kommer att drivas på fossilfritt drivmedel eller biogas. Biogasen produceras av matavfallet som kunderna sorterar ut.

Vivab, Vatten och miljö i Väst, är ett kommunalt bolag som på uppdrag av kommunerna i Falkenberg och Varberg ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning. När kunderna sorterar rätt blir matavfallet till biogas. Det brännbara grovavfallet minskar och förpackningarna hamnar på återvinningsstationen och kan återvinnas.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-04 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvinning Avfallshantering Biodrivmedel Fossilfritt Ohlsson AB Renhållning Sophämtning Vivab