Det finns förutsättningar att nå Sveriges klimatmål före 2045

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, säger: ”Det finns förutsättningar att nå Sveriges klimatmål före 2045.” Företag och regering har under de senaste två åren fattat beslut som gör att det skapas möjligheter att nå Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 tidigare än beräknat.

Den bedömningen gör Svante Axelsson utifrån den första uppföljningen av färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som överlämnas till regeringen på onsdag.
– Många hinder återstår men det är viktigt att också se att många pusselbitar redan ligger på plats. Vi ser nu en utveckling inom industrin som saknar motstycke och politikernas jobb är att skapa förutsättningar som leder den åt rätt håll. Nu måste tempot höjas ytterligare, säger han.

22 näringslivsbranscher har sedan 2018 presenterat sina egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Där visar branscherna hur de ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045 och vad som krävs från politiskt håll för att det ska bli möjligt. Den första uppföljningen av hur arbetet fortskrider presenteras på onsdag och fokuserar på vilka åtgärder som vidtagits inom näringslivet och hur långt arbetet har kommit med att genomföra de mest prioriterade politiska förslagen.

I en debattartikel i Dagens Nyheter lyfter Svante Axelsson fram det som branscherna tillsammans anser vara de fem viktigaste politiska beslut som fattats sedan 2018 och de fem viktigaste utmaningarna som ligger framför oss.

De viktigaste besluten hittills är:
Fastlagd långsiktig reduktionsplikt för bensin och diesel från 2022 till 2030 och skattebefrielse för biogas under 10 år och HVO och etanol på ett år.
– Utökat och breddat industrikliv till företag som är med i utsläppshandeln.
– Förstärkt klimatkliv där 75 procent av stöden går till näringslivet som inte är med i utsläppshandeln.
– Mål om halverad tid för tillståndsprocesser för region- och stamledningar genom att bland annat pröva nya metoder för att ta beslut.
– Gröna kreditgarantier på 80 miljarder kronor 2024 ska minska risk för banker som tvekar att finansiera stora industriomställningar.

Och de viktigaste utmaningarna framåt gäller:
Cirkulära lösningar
– Snabbare och effektivare tillståndsprocesser
– Satsning på utbildning och rekrytering
– Tydliga riktlinjer och system för hållbar offentlig upphandling
– Helhetsgrepp kring elektrifieringen

Uppföljningsrapporten lämnas över till klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) vid en konferens på Berns i Stockholm, onsdag 27 oktober.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-26 07:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Elektrifiering Fossilfritt Sverige Klimat Klimatomställning Klimatpåverkan Miljö