På dragbilens tak finns en logotyp som inte tillhör den aktuella trailerns ägare. Vi har kontaktat speditören som bekräftar att fordonet inte är en av deras underleverantörer. "Det är möjligt att vi tar kontakt med åkeriet för att få logotypen borttagen", säger speditören.

Samarbete mellan allmänhet, ordnings- och trafikpolis satte stopp för trafikfarligt ekipage

När cabotagekontrollerna blir allt tuffare, väljer en del utländska åkerier att registrera ett företag i Sverige. Bilinspektör Mats Larsson tycker att det är för lite kontroller av dessa företag och hur de drivs. Inte sällan är det även äldre fordon som används och ett sådant träffar Halmstads yrkestrafikgrupp på under förra veckan. ”Dragbilen är i ett bedrövligt skick”, säger bilinspektören.

Måndagen den 6 september tipsar en allmänhet polisen om ett trailerekipage som kör sakta och vingligt på väg 15 vid Knäred. Trailerns nummerplåt är ersatt av en kartongbit vilket också drar till sig uppmärksamhet. Ordningspolisen kör ut och stoppar färden och konstaterar att föraren är nykter samt innehar ett körkort. Trailerns nummerplåt bekräftas senare som stulen och anmäld som sådan hos polisen.

Ändå är det något som inte stämmer tycker de och kontaktar Halmstads yrkestrafikgrupp. Bilinspektör Mats Larsson och en trafikpoliskollega kommer till platsen.
– Dragbilen av årsmodell 2005 är svenskregistrerad och föraren är även ägare till fordonet. Han är Nordmakedonier som även har bulgariskt medborgarskap, säger Mats Larsson.

Mannen är dock bosatt i Sverige och företaget är registrerat i Helsingborg, men något trafiktillstånd för godstrafik har företaget inte.

Om en person har ett intyg från sitt hemland som bekräftar att personen har rätt kompetens, kan ett svenskt trafiktillstånd utfärdas av Transportstyrelsen, men det har denna förare inte och har inte heller nått upp till de krav som ställs i Sverige. Fordonet går istället på nyttjanderättsavtal hos ett företag i Angered.
– Föraren berättar att han har ”hyrt in sig” på ett trafiktillstånd hos företaget i Angered och för det betalar han en viss procent på inkört belopp efter att dieseln är betald, säger Mats Larsson som konstaterar att det i sig inte är olagligt, men hade önskat att sådana förhållanden kontrollerats mer noggrant av Transportstyrelsen.

Lasten består av långa stålrör i buntar. En del av lasten har redan lossats och ekipaget är på väg till nästa ställe, en sträcka på cirka 50 kilometer.
– När godset har dellossats har spännbanden lossats upp och ligger kvar över resterande gods, men föraren har inte spänt banden igen. Han sade att han ”skulle ju inte så långt”, säger Mats Larsson.

Dragbilen är i ett bedrövligt skick och det blir flera anmärkningar, bland annat är det ett stort glapp i styrningen vilket kan förklara att det gick vingligt och sakta. Föraren förklarar för bilinspektören att det förvisso är bra att köra i Sverige, men det är väldigt dyrt med avgifter och skatter varför annat får stå till sidan, exempelvis underhållet – ända ner till säkerhetsbältet som är lagat med ståltråd.

Fordonet är utrustat med en analog färdskrivare och då ska man kunna visa upp diagramblad för 28 dygn bakåt samt innevarande dygn. Detta kan, eller vill inte föraren göra. De blad han tar fram är bristfälligt ifyllda då det bland annat saknas mätarställning och start- och slutort. Bladen visar även brister i kör- och vilotiderna med för korta dygnsvilor och för långa körpass.
– Även färdskrivaren blir underkänd eftersom föraren, för att bättre kunna köra megatrailers, bytt till en annan däckdimension utan att ombesikta färdskrivaren, säger Mats Larsson.

Föraren får böter för diagrambladen om 4 000 kronor, dygnsvila 2 000 kronor, lastsäkring 1 500 kronor och fel ifyllda diagramblad 1 000 kronor.
– Det är endast summan på 4 000 kronor som betalas fullt ut, resten halveras och slutsumman landar på 6 250 kronor. Dessutom får endast en av bristerna i ifyllande av diagrambladen tas med, så är det bestämt, säger Mats Larsson.

Ekipaget får sedan köras till närmaste verkstad för att åtgärda bristerna samt besikta färdskrivaren.

Därefter skrivs en rapport om ett sanktionsärende som skickas till Transportstyrelsen. Det riktar sig mot innehavaren av trafiktillståndet som har ansvaret för fordonets trafik.
– Vi uppfattar det som att tillståndsinnehavaren inte har någon koll alls över fordonets trafik. Ett namn på ett papper bara. De som sysslar med sådant glömmer inte sällan att det medföljer ett ansvar för bland mycket annat kör- och vilotider, något som Angeredsföretagets ägare snart kommer att förstå när han kontaktas av Transportstyrelsen, säger Mats Larsson.

En fråga som inte får svar denna gång, är huruvida det är förarens åkeri som fakturerar körningarna eller företaget i Angered som står för trafiktillståndet. Enligt Transportstyrelsen är det företaget som innehar trafiktillståndet och alltså nyttjar fordonet, som ska fakturera och dessutom har ansvaret för fordonets trafik.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-15 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Besiktning Diagramblad Färdskrivare Fordonsbrister Lastsäkring Polis Trafiktillstånd Transportstyrelsen