Fängelse för föraren i ”vältolyckan” på E4

Föraren som körde trailerekipaget som körde igenom mitträcket på E4 vid Gränna, döms för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott till fängelse i 10 månader. Mannen ska även stanna kvar i häkte tills domen vinner laga kraft. Kvinnan får villkorlig dom.

Efter den allvarliga olyckan den 24 augusti då Transscandinavians dragbil med trailer framfördes på E4 av en drogpåverkad förare som körde igenom mitträcket och hamnade på mötande körbana, har rättegång ägt rum och idag kom domen i vilken mannen befinns skyldig till nämnda åtalspunkterna.och får fängelse i 10 månader.

I domskälen läser vi att det, förutom narkotikapreparat, även påträffas fyra olika förarkort i hytten varav tre har använts dagarna före olyckan. Mannen har arbetat 20 timmar utan lagstadgad vila och använt olika förarkort för att dölja överträdelserna av kör- och vilotiderna. För att hålla sig vaken har han druckit kaffe samt energidrycker och strax innan midnatt även tagit amfetamin som får honom att må dåligt eftersom han också röker cannabis.

Mannen berättar även att hans svenska arbetsgivare har gett honom uppdrag som inte är möjliga att genomföra utan att åsidosätta gällande lagar och regler. Tingsrätten finner stöd för att mannen har befunnit sig i ett uttröttat tillstånd. Rätten noterar även att fordonet framförts i hastigheter upp till 139 km/h. Vid olyckstillfället var hastigheten över 80 km/h.

Tingsrätten anser inte att pressen mannen säger sig vara utsatt för är någon ursäktande omständighet. Däremot finner de ingen anledning att ifrågasätta att mannens agerande ytterst berott på en vilja att leverera godset i tid och därför anser tingsrätten att åklagaren inte har styrkt påståendet att mannen visat en uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, men i övrigt finner tingsrätten åtalet styrkt.

Kvinnan som var passagerare ska dömas för narkotikabrott med ett straffvärde av en månads fängelse, men då hon varit frihetsberövad en kort tid samt att påföljden i sig är ringa, blir det istället en villkorlig dom. En villkorlig dom ska enligt huvudregeln därom vara förenad med böter, men så blir det inte. Anledningen är att kvinnan och mannen är ett par och mannen står för den huvudsakliga försörjningen som genom att mannen är frihetsberövad får ett avbrott

Mannen ska stanna kvar i häktet tills domen vinner laga kraft den 20 oktober. Tingsrätten anser att det finns en konkret fara för att mannen, om han försätts på fri fot, undandrar sig fortsatt lagföring och straff. Då han inte längre har sin anställning kvar, saknar han anknytning till Sverige och att kunna delge honom på den polska adressen, anser tingsrätten inte framstår som särskilt stark.

Vill du läsa tidigare webbartiklar vi skrivit om Transscandinavian där även speditören Ntex förekommer, gör du det här. En större tidningsartikel finner du här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-29 15:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Drograttfylla Narkotikabrott Ntex Polis Transscandinavian Logistics AB Vårdslöshet i trafik