Koncernchef på DSV Jens Bjørn Andersen tog personligen emot priset.

DSV vinner danskt klimatpris: ”Föregångare inom sektorn”

DSV vinner årets Climate Strategy Award som delades ut till koncernchefen Jens Bjørn Andersen vid en ceremoni i Köpenhamn igår under onsdagen. Priset delas ut till ett danskt företag som med ambitiösa mål och handlingar aktivt bidrar till att minska klimatförändringarna.

DSV har just utsetts till vinnare av det danska klimatstrategipriset vid en prisceremoni som arrangerades av EY i Danmark och danska handelskammaren i Köpenhamn.

Climate Strategy Award är ett av tre priser som delas ut vid prisutdelningen och det ges till ett företag som ”i sin strategiska utgångspunkt har särskilt ambitiösa mål och åtgärder för att minska företagets utsläpp av växthusgaser, eller som särskilt bidrar till att minska samhällets utsläpp av växthusgaser genom företagets affärsmodell.”

Koncernchef för DSV Jens Bjørn Andersen, tog emot priset personligen.
– Det är en ära för DSV och för mig personligen att få Climate Strategy Award eftersom vi i och med utmärkelsen får ett erkännande för såväl vår affärsbaserade hållbarhetsstrategi, våra ambitiösa vetenskapliga mål samt de aktiviteter vi har lanserat för att minska koldioxidutsläppen . På DSV arbetar vi strategiskt med hållbarhet och detta pris är ett erkännande av DSV-anställdas stora insatser, säger han.

Han understryker dock att de idag kan vara stolta över vad de uppnått och att ha fått priset, men att det är viktigt att redan nästa dag förvandlar erkännandet från att vara ett pris till istället motivation för att fortsätta resan med en ambition att göra ännu mer för att bekämpa den övergripande globala klimatutmaningen.

I sin motivering till val av vinnare, har juryn betonat att DSV är en föregångare och en förebild inom hållbarhet i sin sektor, vilket bland annat understryks av DSV, som en av de allra första inom sektorn, har satt upp och godkänt vetenskapliga mål för utsläpp av växthusgaser.

Juryn betonade också att DSV förtjänar erkännande för att ha tagit ett stort ansvar, för att sätta upp ambitiösa mål för både scope 1, 2 och 3-utsläpp och för att följa upp dessa med globala initiativ.

Alla kandidater till priset har genomgått en omfattande förkvalificeringsprocess för att klargöra hur varje företag skiljer sig från andra företag i sina ansträngningar för klimatet. Detta följdes upp av frågeformulär till högsta ledningen samt en djupintervju med en revisor från EY innan det övergripande materialet överlämnades till juryn.

Vinnaren av priset väljs av en brett representerad jury bestående av personer med expertis från respektive politik, näringsliv, universitetsmiljö eller frivilligorganisationer.

Climate Award Stretegy:s kriterier:
Är företagets klimatreduceringsmål ambitiöst och täcker det företagets viktigaste utsläpp?
Är företaget en föregångare inom sin klimatsektor?
Vidtar företaget konkreta åtgärder för att nå klimatmålen?

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-16 12:30
Kategori: Okategoriserade
Taggar: Climate Strategy Award CO2 DSV Klimat Lastbil Miljömåle Scope transporter Transportsektorn Vägtransporter Växthusgas