Att det är vanligt med trafiktillstånd kan landets trafikpoliser intyga, som dagligen stöter på det rosa pappret under sina kontroller. Foto: Göran Rosengren, arkiv

228 000 från tredjeland kör internationell godstrafik inom EU

Polen fortsätter att med högt tempo utfärda förartillstånd till tredjelandsmedborgare. Den siste december 2020 fanns hela 103 154 stycken giltiga tillstånd i omlopp.
Det totala antalet giltiga förartillstånd i hela EU uppgick vid årsskiftet till drygt 228 000.

Ett förartillstånd ger en förare från tredjeland, alltså personer som inte är medborgare i något EES-land, lov att arbeta som chaufför i internationell godstrafik i ett åkeri etablerat i något av EU:s medlemsländer.

Det är arbetsgivaren som ska ansöka om tillstånden åt sina chaufförer, vilket man i sanning har anammat i Polen.

Ett förarintyg har en giltighetstid på max ett år vilket gör att antalet ”giltiga” och antalet utfärdade tillstånd inte är detsamma.

År 2019 utfärdade de polska myndigheterna 73 694 tillstånd vilket är ”all time high” för landet. Motsvarande siffra för 2020 var 67 359, en minskning alltså.

Däremot har det aldrig tidigare funnit så många giltiga polska tillstånd i omlopp som nu. Den 30 juni i år kunde vi räkna in hela 114 869 sådana med polsk myndighetsstämpel. Vid årsskiftet var motsvarande siffra 103 154. Polen är därmed det land som fortfarande behåller ”ledningen” vad gäller antalet utfärdade och giltiga förartillstånd.

I praktiken betyder det att polska åkerier idag har närmare 115 000 anställda förare från tredjeland som kör för polska åkerier i internationell godstrafik.

På andra plats hittar vi Litauen som under 2020 utfärdade 29 604 förartillstånd (67 418 giltiga i omlopp den 31/12-2020). Därefter kommer Slovenien med 15 072 utfärdade (12 802 giltiga i omlopp den 31/12-2020) – följt av Spanien som utfärdade 10 890 tillstånd under 2020 (14 731 giltiga i omlopp den 31/12-2020).

Totalt utfärdade medlemsländerna i EU 143 258 förartillstånd under 2020. Den siste december samma år fanns sammanlagt 228 054 giltiga tillstånd i omlopp.

Polen, Litauen, Slovenien och Spanien tillsammans står följaktligen för drygt 85 procent av ”förarimporten” från tredjeland. Polen ensamt står för lite drygt 47 procent räknat i antalet utfärdade tillstånd. Allt enligt statistik från EU.

I Sverige utfärdades tre (3) förartillstånd under 2020. Anledningen till att Transportstyrelsen över huvud taget har utfärdat tillstånd har Proffs inte forskat i, det finns troligtvis en logisk förklaring. Men det är de facto inte möjligt för en person med utländskt körkort (och som inte är medborgare i en stat inom EES) att köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller en svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods i Sverige. Och därmed faller rimligtvis också behovet av förartillstånd.

Statistik om förartillstånd gällande åren 2012 till 2020. Klicka på bilden för att förstora den.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-21 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Förartillstånd Polen Schysta villkor