En VTI-undersökning har visat att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt sommartid, jämfört med nya sommardäck. En VTI-undersökning har visat att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt sommartid, jämfört med nya sommardäck.

Vinterdäck på sommaren överrepresenterade vid dödsolyckor

Cirka 7 procent bedöms köra på vinterdäck på sommaren i Sverige. Men vid dödsolyckor är andelen cirka 17 procent. Denna tydligt högre andel kan vara en indikation på att vinterdäck på sommaren innebär en ökad olycksrisk.

När en dödsolycka sker på väg, gör Trafikverket alltid en olycksutredning vilket är en del av Trafikverkets systematiska arbete med trafiksäkerhet utifrån Nollvisionen. Vid dessa djupstudier anges också vad det satt för däck på bilarna.

Ett utdrag ur statistiken för en tioårsperiod fram till början av 2020 innehöll statistik från drygt 800 personbilar som var inblandade i dödsolyckor under sommarperioden maj till och med september. Statistiken visar att cirka 17 procent av dessa bilar var utrustade med vinterdäck på alla eller något av hjulen. Detta är en betydligt högre andel än de cirka 7 procent som uppskattas köra på vinterdäck på sommaren i Sverige.

Det är många fler bilar med vinterdäck på sommaren vid dödsolyckor än vad vi skulle förväntat oss utifrån hur det generellt ser ut på vägarna, säger Mattias Hjort, forskningsledare på Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI.
– En överrepresentation i olycksstatistiken innebär inte automatiskt ökad risk, men kan vara en indikation på det, säger han.

Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. En tidigare undersökning genomförd av VTI visade att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt sommartid, jämfört med nya sommardäck.

För att kunna förklara den stora överrepresentationen av vinterdäck på sommaren vid döds-olyckor behöver ytterligare studier genomföras fortsätter Mattias Hjort.
– Fordons körsträcka och ålder samt vem som är förare är exempel på faktorer som kan påverka statistiken, säger han.

Årets däckrazzior har startat, något vi tidigare uppmärksammat. Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-30 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Däckrazzia Polisen Sommardäck Trafikolycka Vinterdäck VTI