EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) säger till Proffs att det bland annat måste byggas fler parkeringsplatser för tunga fordon.

Lastbilsparkeringar med i miljardsatsning för klimatneutralt EU

År 2050, det vill säga om 29 år, ska hela EU vara klimatneutralt enligt planerna. Utbyggnad av laddinfrastruktur och tillgång till hållbara drivmedel är några av de åtgärder som måste genomföras för att man ska klara målet. Det säger EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) när Proffs pratar med honom.

– En ökad budget för Fonden för ett sammanlänkat Europa är ett viktigt steg för att nå våra klimatmål och vi har en betryggande majoritet i parlamentet, säger Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S).

Under den kommande budgetperioden, för åren mellan 2021 och 2027, ökas budgeten från 30.4 miljarder EUR till 33,7 miljarder EUR. 25,8 miljarder EUR av den totala budgeten går till transportsektorn.
– Syftet med åtgärderna är att skapa ett enklare system inom EU så att det går att fokusera på att i första hand åtgärda flaskhalsar. Men i stort innebär det en omställning på sikt av hela transportsektorn, både när det gäller den tunga trafiken och järnvägen, påpekar Danielsson.

Hittills har olika svenska transportprojekt fått medfinansiering på 329.5 miljoner EUR. Med den nya budgeten på plats kan fler svenska projekt ansöka om medfinansiering från fonden för att förbättra den svenska infrastrukturen.
– Satsningar på infrastrukturen är viktig för att öka tillgängligheten för alla och för sammanhållningen i Europa, men det är också en viktig del i arbetet för grönare transporter. Gods- och persontransporter via järnväg, utbyggnad av laddinfrastruktur samt tillgång till hållbara drivmedel måste öka för att EU ska bli klimatneutralt till 2050.

Johan Danielsson förklarar att tanken är att bygga ut laddstationer. Bygga ut ett nätverk av tankstationer i Sverige och i övriga EU för vätgas, biogas och andra biobränslen och se till att de är tillgängliga.
– Och det ska göras så att det blir möjligt att åka i hela Europa. Dessutom måste det byggas parkeringsplatser för tunga fordon och se till att få fram pengar för att få till kör- och vilotider.

Det handlar även om att förbättra och vidmakthålla en jämn och bra vägstandard i alla EU-länder. Vidare beslut tas senare i höst, säger Johan Danielsson.
– Men klart är att hela transportnätverket ska på alla punkter vara klart år 2050. Det finns ju en potential för förbättringar.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-19 15:30
Kategori: Nyheter
Taggar: 2050 EU Johan Danielsson Miljö Parisavtalet Socialdemokraterna Uppställningsplatser