Rickard Carstedt regionråd och Anna Pettersson utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Tomas Eneroth infrastrukturminister 

Västerbotten ger elektrifieringslöfte till regeringen

Region Västerbottens utvecklingsdirektör Anna Pettersson och regionråd Rickard Carstedt (S) deltog i infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) pressträff under gårdagen. Först ut av alla Sveriges regioner gav Region Västerbotten sitt elektrifieringslöfte till regeringen, för en snabb omställning av tunga godstransporter.


Det är regeringens elektrifieringskommission som tillsammans med regioner, länsstyrelser och näringsliv med flera, nu presenterar 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer för att påskynda elektrifieringen.

Löftena är en kraftsamling för elektrifiering av regionala godstransporter, från norr till söder, i enlighet med Sveriges klimatmål: nollutsläpp år 2045. I dagsläget står transportsektorn för en tredjedel av växthusgaserna och även om en minskning har börjat behöver takten öka.

Anna Pettersson, utvecklingsdirektör (S), är ledamot i elektrifieringskommissionen och har en central roll när regeringen intensifierar elektrifieringen av transportsektorn för att snabbare nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Elektrifieringskommissionen fungerar som ett rådgivande organ som möjliggör erfarenhetsutbyten mellan regeringen och olika organisationer. Arbetet kommer att fokusera på energieffektivitet, digitalisering och innovation. Kommissionens uppdrag sträcker sig till december 2022 och leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Elektrifieringslöftet innebär att Västerbottens unika förutsättningar, som synliggörs genom en pågående kraftfull omvandling av näringslivet och samhället, kan bidra till att uppnå de nationella hållbarhetsmålen genom en påskyndning av de regionala godstransporternas övergång till eldrift. Det finns en bred samsyn och viljeinriktning hos Västerbottens aktörer att elektrifiering är centralt i omställningsarbetet.

Rickard Carstedt, regionråd (S).
– Västerbotten befinner sig mitt centrat av den gröna omställningen och vi ser elektrifieringen som en nyckel till framtidens hållbara tillväxt i Sverige och Västerbotten, säger han.

Anna Pettersson säger att Elektrifieringslöftet i Västerbotten kommer från både privata och offentliga aktörer runt om i hela länet. Intresset och engagemanget är stort och det finns en hög ambition att ligga i framkant för att ställa om de regionala godstransporterna till eldrift.

Företagen som finns med i Elektrifieringslöftet finner du här där du också enkelt kan läsa vad de har för avsikt att göra.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-01 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Ellastbil Klimat Miljö Socialdemokraterna