Revideringen av Eurovinjetten är i mål

Nu har man alltså rott iland förändringar av Eurovinjetten, vägskatten, som fordon måste betala för att köra exempelvis på de svenska vägarna. Pengar från vägskatten ska gå tillbaka till infrastrukturen i form av bland mycket annat vägunderhåll, bullerminskning och utsläpp. Europaparlamentariker Johan Danielsson (S), säger att fordonstillverkare såsom Scania och Volvo gynnas av de nya bestämmelserna.

 

Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en överenskommelse om reviderade vägavgiftsregler (Eurovinjett-direktivet). Direktivet fastställer gemensamma regler för vägtullar för att införandet av vägavgifter inte ska diskriminera internationell trafik eller snedvrida konkurrensen mellan transportföretag.

Eurovinjett-direktivet har tidigare inte varit ett incitament för att minska vägtransportsektorns koldioxidutsläpp. Därför syftar revideringen till att ta itu med viktiga socioekonomiska och miljömässiga frågor inom vägtransporter, såsom luftföroreningar, buller samt trängsel. Dessutom stärker förslaget tillämpningen av principerna om att ”förorenaren och användaren betalar”.

Vi ber Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) att kommentera förändringarna.
– För att vi ska få ett hållbart Europa måste transportsektorns utsläpp minska. Revideringen av Eurovinjetten innehåller flera viktiga delar för att minska luftföroreningar, buller och trängsel. Dessutom stärker förslaget tillämpningen av principerna om att förorenaren och användaren betalar vilket är ett viktigt incitament för att ställa om till hållbara vägtransporter, säger han.

Den viktigaste delen i överenskommelsen är att det blir en differentierad och avståndsbaserad avgift för den tunga trafiken. Kort och gott, de som släpper ut mest kommer få betala mer.
– Det kommer att gynna fordonstillverkare såsom Volvo och Scania som ligger långt fram i utvecklingen av utsläppssnåla och moderna fordon. Vi kommer också att kunna ha en bättre kontroll på utländska fordon som kör i Sverige och att de efterlever reglerna.

Vi återkommer senare med en djupare analys av förändringarna.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-18 14:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Buller EU Eurovinjett Socialdemokraterna transporter Utsläpp Vägskatt Vägtransportsektorn