Vätgastankning (vid blå behållare i bild) och snabbladdning för tung trafik gör den nya stationen unik i Norden. Illustration: Circle K Vätgastankning (vid blå behållare i bild) och snabbladdning för tung trafik gör den nya stationen unik i Norden. Illustration: Circle K

Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik byggs i Göteborgs Hamn

En plan med skarpa åtgärder för att accelerera omställningen till fossilfria transporter börjar nu verkställas i Göteborgs Hamn. Första åtgärden: Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, som tas i bruk redan under 2022.

I februari presenterades Tranzero Initiative – ett samverkansprojekt mellan Volvokoncernen, Scania, Stena Line AB och Göteborgs Hamn AB i syfte att accelerera omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen.

Då initierades en genomgripande studie av landtransportflödena till och från hamnen – nu finns en skarp åtgärdsplan som tar initiativet från teori till praktik.

Hamnen har som mål att minska koldioxidutsläppen för transporter till och från hamnen med 70 procent till 2030 – på landsidan behöver koldioxidutsläppen minska med 23 000 ton inom 031-området för att målet ska nås.

Genom analys av portdata från en miljon lastbilspassager i hamnen, 1 000 enkätsvar från chaufförer och åtskilliga djupintervjuer med speditörer och åkerier har ny kunskap kring flödena framträtt – och därur en strategi med konkreta åtgärder för hur flödenas utsläpp ska reduceras snabbare.
– Vi har identifierat lastbilsflöden med egenskaper som är synnerligen lämpade att ställas om. Det handlar främst om flöden som är mycket repetitiva, rör sig över korta avstånd och som parkerar på nattdepå. Under första halvåret 2022 ska vi ha lastbilsflöden i hamnen med elektrifierade fordon, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Inom ramarna för Tranzero Initiative har man tagit fram en rad åtgärder som ska implementeras i transportsystemet till och från Göteborgs Hamn inom de närmsta 1–2 åren och några på lite längre sikt.

Åtgärderna kommer att presenteras i takt med att de är redo att rullas ut.
– I närtid handlar det exempelvis om en rad incitament i terminalerna som gynnar fossilfria transporter i hamnen och åtgärder där åkerier, speditörer, varuägare och inte minst stat och region är viktiga för initiativet. Vi har god dialog med alla inblandade kring deras roller, säger Elvir Dzanic.

Först ut bland åtgärderna blir Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik. Det är Circle K som kommer att driva stationen som kommer att kunna erbjuda el, vätgas och biobaserade flytande bränslen.
– Vi har under många år jobbat med omställningen mot fossilfria drivmedel när det gäller flytande produkter och elladdning för personbilar. Nu tar vi nästa steg med elladdning och vätgas för tung trafik, säger Johan Söderberg, Director Fuel på Circle K.

Laddning och vätgastankning kommer att utvecklas i etapper. Elladdning kommer att vara möjlig 2022 och vätgastankning år 2023/24, för att sedan utvecklas med fler platser och högre kapacitet.

Stationen kommer att ligga vid Vädermotet i Göteborgs Hamn, strategiskt placerad intill de primära lederna in och ut ur hamnen – Hisingsleden, 155:an och den kommande Halvorslänk.

Stationen är inkluderad i hamnens totala effektstrategi, där Göteborgs Hamn har en löpande dialog med Göteborg Energi Nät AB kring ökat effektbehov i hamnen i och med Tranzero Initiative.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-30 08:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Circle K Göteborgs hamn Miljö Scania Stena Line Tranzero Initiative Volvokoncernen