Toni Hagelberg, Head of Sustainable Power, på Volvo CE, i företagets nya testlaboratorium.

Volvo startar testlaboratorium för bränsleceller

Uppstarten av Volvokoncernens första testlaboratorium specifikt avsett för bränsleceller för tunga fordon och maskiner, markerar ett tydligt steg framåt i företagets ambition att vara fossilfritt år 2040.


Som ett led i företagets åtagande till Science Based Targets-initiativet – avgörande för att nå målen i Parisavtalet – och långsiktiga ambition om att vara helt fossilfritt år 2040, ger denna investering unika förutsättningar för testning och utveckling av tekniska lösningar med bränsleceller i bland annat tunga entreprenadmaskiner.

Testlaboratoriet, beläget i Volvo CE:s tekniska center i Eskilstuna, utgör det första stora steget framåt i företagets vätgassatsning. Laboratoriet är även den första anläggningen inom Volvokoncernen som testar kompletta bränslecellsenheter och blir därför ett viktigt bidrag till företagets utveckling inom bränslecellsteknik.

Toni Hagelberg, Head of Sustainable Power på Volvo CE.
– Bränslecellsteknik är en viktig drivkraft för hållbara lösningar för tyngre entreprenadmaskiner och den här investeringen är ett viktigt verktyg i vårt arbete för att nå målen i Science Based Targets. Laboratoriet kommer även att serva Volvokoncernen globalt, eftersom det är det första i sitt slag att erbjuda den här typen av avancerad testning, säger han.

Enkelt uttryckt fungerar bränslecellerna genom att kombinera väte med syre, och den påföljande kemiska reaktionen producerar elektricitet. Processen är helt utsläppsfri och den enda biprodukten är vattenånga. I princip fungerar en bränslecell i mångt och mycket som ett batteri, förutom att det genererar sin egen elektricitet inne i fordonet i stället för att laddas från en extern källa. Det möjliggör längre räckvidder och passar därför bättre för fjärrtransporter och tyngre maskiner.

Ännu en fördel med bränslecellslösningar är att de även innebär en lägre ljudnivå än traditionella maskiner. Eftersom maskinerna inte har någon förbränningsmotor är ljudnivån för vätgasdrivna maskiner jämförbar med den hos eldrivna kompaktmaskiner.

Nyligen lanserades cellcentric, ett samarbete mellan Volvokoncernen och Daimler Truck, för att påskynda utveckling, produktion och kommersialisering av bränslecellslösningar för den tyngre transportindustrin. Båda initiativen utgör en viktig del av koncernens övergripande ambition om att vara helt fossilfritt år 2040.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-20 09:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleceller Cellcentric Daimler Miljö Parisavtalet Tunga fordon Vätgas Volvo CE