Efter DSV:s friande dom:

Transportstyrelsen justerar sin vägledning om cabotagetransporter

Hovrättens dom som friar DSV från brott mot beställaransvaret har ”rört om i grytan”. Förändringar kommer att behöva göras om domen, vilket i nuläget ter sig troligt, vinner laga kraft. Transportstyrelsen har analyserat domen.


När hovrätten friar DSV från brott mot beställaransvaret, visar det tydligt att Transportstyrelsens vägledning om cabotagetransporter inte håller juridiskt, något även DSV:s försvarare i tingsrätten, Tommy Pilarp, redan då argumenterade för, men inte vann gehör för varför domen överklagas.

När hovrättens dom kom, kontaktade vi infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), som gav ett kort svar: ”Beställaransvaret infördes för att skapa bättre ordning och reda i transportbranschen och förhindra osund konkurrens. Om det finns behov av att skärpa beställaransvaret och förtydliga reglerna kommer jag inte tveka att gå vidare med det.” Några svar på följdfrågorna får vi inte utan hänvisas tillbaka till den givna kommentaren.

Samma frågor som skickas till infrastrukturministern, får även Transportstyrelsen som först ville analysera domen innan de kommenterar den. Nu har vi fått ett svar:
Om domen vinner laga kraft den 3 juni, kommer vi att besluta om en justerad vägledning i enlighet med domen. Transportstyrelsen har kontinuerlig kontakt med regeringskansliet och vi har diskuterat hur eventuella tillämpningsföreskrifter samt hur beställaransvarsparagrafen skulle kunna utformas.
Det är dock regeringskansliet som beslutar om eventuella tillämpningsföreskrifter samt eventuell ändring av beställaransvarsparagrafen.”

Kontrollerna gällande beställaransvaret, ligger på Polismyndighetens bord då det är en straffrättslig påföljd, en process som Transportstyrelsen inte är inblandad i. Däremot vad gäller de ”vanliga” cabotagekontrollerna där Transportstyrelsen prövar förskott samt beslutar om sanktionsavgift, kommenterar de såhär:
Transportstyrelsen kommer att justera vår vägledning när domen vunnit laga kraft. Det blir i så fall ett annat sätt att räkna antal cabotagetransporter på. Vi kan i nuläget inte gå in på vilka ändringar eftersom dessa inte är beslutade.”

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-21 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar Cabotagetrafik DSV Hovrätten Socialdemokraterna tingsrätten Transportstyrelsen Vägledning