Förutom otillräcklig lastsäkring, klampas trailern med ett tekniskt körförbud. Några reparationer får dock inte trailerverkstaden utföra. Till höger ser vi bilinspektör Tommy Berg (fotomontage).

Trailer fick körförbud, klampades och transporterades hem – som gods

Tisdagen den 18 maj tas ett litauiskt ekipage vid 15-tiden in för kontroll på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Det som initialt drog till sig polisens uppmärksamhet var lastsäkringen som var otillräcklig för den över 24 ton tunga lasten som var på väg till Göteborg. Kontrollen kommer att leda till bland annat en omlastning.


Det ska emellertid inte sluta med 1 500 kronor i böter till föraren och några extra spännband. Redan när bilinspektör Tommy Berg börjar gå runt ekipaget, ser han att luftbälgen på högra sidans första axel på trailern är skadad. Då blir det dags för en grundligare kontroll över besiktningsgropen.

Bristerna är många varav en brusten länkarm och att den tredje axeln på trailern riskerar att haverera, leder till tekniskt körförbud. Flera av bristerna är av sådan art att de inte uppkommer ”över en natt” vilket gör det berättigat att undra när trailern senast besiktades.

Utöver bristerna bakom körförbudet, finns ett stort antal andra brister som renderar i förelägganden.
– Reflex bak, båda sidor saknas
– Lossningstid för bromsarna för lång
– Fastsättningen lös på första axeln
– Båda positionslyktorna bak har ändrats på ett otillåtet sätt
– Sidomarkeringsreflex vänster saknas delvis
– Sidomarkeringslyktan på vänster sida är bristfälligt fastsatt
– Luftbälgen på tredje axeln på höger sida är skadad
– Positionslyktan vänster bak är ur funktion
– Sidoskydden på båda sidor är bristfälligt fastsatta
– Stänkskärmen på tredje axeln på vänster sida saknas
– Luftbälgen på första axeln på fordonet på höger sida är skadad
– Positionslyktan vänster fram är ur funktion
– Sidomarkeringslykta på vänster sida är delvis ur funktion
– Reflexer saknas på båda sidorna

Samma eftermiddag lotsas ekipaget till en trailerverkstad i Helsingborg där det klampas. På torsdagen säger verkstaden att åkeriet inte vill att de reparerar trailern. Istället skickar åkeriet en annan trailer som ska ta över godset Omlastningen kan inte ske vid verkstaden utan istället blir det Börje Jönssons Åkeri i Helsingborg som får bistå.

Där lastas godset om till den andra trailern och körs till Göteborg.
– Sedan återvänder den andra trailern tom till Börje Jönssons som lastar på den trasiga trailern för vidare transport till Litauen, säger Tommy Berg och tillägger att åkeriet först inte ville betala för lastningarna.

Proffs har talat med Ulf Jönsson som säger att några sådana gratistjänster utför man inte varför åkeriet har fått göra rätt för sig.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-24 15:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Fordonsbrister Klampning Körförbud Polisen Tekniskt körförbud