Toyota Material Handlings biogaslastbil som transporterar gods både på företagets område samt regionalt i Östergötland.

Regeringen måste stå upp för den svenska biogasmodellen

Förra veckan kom det slutliga förslaget från EU-kommissionen om taxonomi för hållbara investeringar och i mitten av april presenterades vårbudgeten. Biogas är en hållbar, enkel och flexibel lösning för såväl transportsektor som industri, men företag behöver tydlighet och långsiktighet från EU, regeringen och samarbetspartierna för att investera i omställningar.


Tydlighet och långsiktighet är något som saknas i dagsläget. Trucktillverkaren Toyota Material Handling är exempel på ett företag som visar vägen till hållbarhet. Fler måste få möjlighet att följa i deras fotspår, säger BioDriv Öst i ett pressmeddelande.

Den svenska biogasmodellen har stor exportpotential i omställningen till ett hållbart samhälle. EU anser i sitt förslag till taxonomi för klassificering av hållbara investeringar att biogas ses som en hållbar teknik, men att gasdrivna fordon inte är det. Detta är inkonsekvent och skickar fel signaler till gröna investeringar inom transportmarknaden.

Taxonomin utgår generellt sett från utsläpp av koldioxid, men uppmärksammar inte varifrån dessa kommer. Det innebär att biogas från avfall, ett helt cirkulärt drivmedel, enligt taxonomin ger samma klimatpåverkan som fossila drivmedel. Detta inkonsekventa förslag kommer att hindra utvecklingen av biogas i transportsektorn där den ger störst samhällsnytta och kostnadseffektivitet i dagsläget.

Ett cirkulärt och hållbart drivmedel måste räknas som grönt även i en förbränningsmotor. Nu är det upp till regeringen och samarbetspartierna att se till att taxonomin inte motverkar Sveriges klimatmål.

Dessutom är det hög tid att implementera förslagen till styrmedel som finns i den svenska Biogasmarknadsutredningen, vilket saknades i såväl höst- som vårbudgeten.

Företaget Toyota Material Handling, har minskat sitt klimatavtryck genom flytande biogas i en ny helt fossilfri produktionsprocess samt i biogasdrivna interna och regionala transporter. Fler företag behöver göra liknande omställningar vilket hindras om endast elektrifiering och vätgas godkänns av EU som hållbar teknik när det gäller utveckling av nya fordon.

Elektrifieringen har goda förutsättningar att växa som ett hållbart alternativ inom transportsektorn, men kommer inte ensamt att lösa de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför.

Nu krävs långsiktighet och tydlighet från regeringen och samarbetspartierna, både när det gäller arbetet inom EU och det nationella regelverket.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-27 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: BioDriv Öst Biogas CNG Elektrifiering Gasdrift LNG Taxonomi transporter