Speditören är inte misstänkt för något brott.

Ännu en svensk dragbil som blir ett otillåtet cabotage

Under eftermiddagen fredagen den 16 april tar bilinspektörerna Mazen al-Asam och Oscar Davidsson in ett ekipage på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Dragbilen är svensk och åkeriet finns i Helsingborg, men det kommer att visa sig vara fler åkerier inblandade i den aktuella dragbilen varav två finns i Helsingborg. Det kommer att landa i ett otillåtet cabotage.


Ärendet ska även visa sig ha en direkt koppling och likheter med ett ärende i Eskilstuna som vi skrev om så sent som den 13 april. Samma företagsnamn kommer upp i Oscars och Mazens fall, men med lite annan uppdelning.
– Det är två Helsingborgsåkerier som figurerar varav det ena står som ägare på dragbilen och det andra hyr ut dragbilen till ett slovenskt åkeri som använder den på ett nyttjanderättsavtal, berättar Mazen al-Asam.

Dragbilen i Eskilstunaärendet är inte samma som i detta fallet, men samma åkerinamn är direkt knutet även till denna dragbil.

När ekipaget stoppas pågår en transport från en terminal i Malmö till en terminal i Helsingborg. På trailern finns fyra sändningar, alla med olika avsändare och mottagare.
– På en trailer som körs i cabotagetrafik får det inte finnas fler än tre sändningar. Är det fler, blir det ett otillåtet cabotage redan där, säger bilinspektör Oscar Davidsson.
Dragbilen har inte heller något dokument på en inkommande, internationell last.

Det har börjat dyka upp allt fler utländska företag som ”hyr in sig” på svenska fordon i Sverige som de sedan på nyttjanderättsavtal kör med så mycket de kan. Förarna skeppas eller flygs in till Sverige och sätter sig i den svenska dragbilen som står redo.
– De tror de kan flyga under radarn, men det kan de inte längre. Däremot kan de ha turen med sig att inte bli kontrollerade på grund av att vi inte har så många kontroller som vi behöver ute på vägarna och på så sätt blir det lönsamt för dem, säger Mazen al-Asam.

Dragbilens nyttjanderättsavtal löper från den 4 april 2021 till och med den 3 maj 2021. Då har de haft möjlighet att göra många körningar.
– Under fem dygn har dragbilen använts för 11 cabotagetransporter enligt de frakthandlingar föraren visar oss. Taget i beaktande att fordonet började användas den 4 april, ja, ni kan själva räkna ut att det blir många transporter fram till dags dato – och ännu fler om vi inte hade fått stopp på fordonet, säger Oscar.
Samtliga 11 frakthandlingarna är dessutom bristfälligt ifyllda.

Föraren, som inte är medborgare i något EU-land, visar upp ett förartillstånd från Slovenien som inte är giltigt här. Sverige utfärdar inga förartillstånd. Frågan ställs om för vem föraren kör.
– Svarar de att det är för det svenska företaget, faller det på Yrkestrafiklagen kapitel 3 paragraf 11: ”Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än medborgare i en stat inom EES att köra ett svenskregistrerat fordon i yrkesmässig trafik”. Vår förare är en tredjelandsmedborgare och har av Sverige inte godkänts som förare av ett svenskregistrerat fordon, säger Oscar Davidsson.

Däremot får en slovensk förare köra ett slovenskt fordon i Sverige, även i cabotagetrafik.
– Men, eftersom det är för många sändningar lastade på trailern, blir det ett otillåtet cabotage. Det spelar ingen roll hur de vrider på det för det blir fel ändå. I detta fallet får föraren inte köra vidare alls även efter sanktionsavgiften betalats, säger Oscar Davidsson och pekar tillbaka på Yrkestrafiklagen.

Den som kommer ut till kontrollplatsen för att betala 40 000 kronor i sanktionsavgift för det misstänkt otillåtna cabotaget, är samma Helsingborgsföretag som figurerar i Eskilstunaärendet och som här hyr ut det andra Helsingborgsföretagets bil till det slovenska åkeriet.

Vilket av de företag som figurerar kring dragbilarna som i slutänden betalar sanktionsavgiften, vet vi inte, men upplägget har hittills renderat i totalt 80 000 kronor i sanktionsavgift.