Så här såg det ut tidigt på tisdagsmorgonen den 6 april på rastplatsen Søby Øst nära Herning. Foto: Politi.dk.

Dansk storkontroll

”Alla åkerier följer inte de nya reglerna”

Den 5-8 april genomförde danska polisens Tungvognscenter Nord en riktad kontroll av skåp- och lastbilar i Århus, Herning, Skjern och Tarm med anledning av de nya cabotagereglerna. Kontrollen visade att inte alla åkerier följer de nya reglerna.


Den 1 januari 2021 infördes nya regler vilka innebär att majoriteten av utländska transportörer bland annat måste rapportera cabotagetransporter i registret för utländska transporttjänster.

Under årets tre första månader har det funnits en övergångsperiod för att ge transportörer och speditörer möjlighet att sätta sig in i de nya reglerna. Övergångsperioden gick ut den 1 april och av den anledningen genomförde Tungvogncenter Nord den målinriktade kontrollen av skåpbilar och lastbilar.

Claus Kjær-Pedersen, chef för Tungvognscenter Nord, Nordjyllands polis.
– Vi kontrollerade totalt 155 lastbilar och skåpbilar med fokus på på cabotagetransporter och kontroll av lönevillkor, säger han.

Efter en tre månaders övergångsperiod borde man optimistiskt kunna tro att alla som omfattas av de nya reglerna skulle ha lärt sig tillämpa dem och registrera cabotagetransporterna, men resultatet av kontrollen visar det motsatta.
– Kontrollen ledde till flera rapporter om brott mot reglerna för cabotage och i åtta fall hade den utländska transportören inte anmält cabotagetransporterna till registret,, säger Claus Kjær-Pedersen.

Som en del av förra veckans kontroller, skapade polisen mycket tidigt på tisdag morgon en ”propp” vid utfarten från rastplats Søby Øst nära Herning. Alla lastbilar på platsen kontrollerades och detta resulterade också i att flera fick betala bland annat för att ha hållit den ordinarie veckovilan i lastbilen.

Dessutom påkoms det ett antal kör- och vilotidsöverträdelser och 20 fall av systematisk körning utan förarkort i färdskrivaren.

Claus Kjær-Pedersen säger avslutningsvis att detta är de brister man i allmänhet påträffar när de har kontroll.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-09 15:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter Cabotageregler Förarkort Kör- och vilotider Polis Poliskontroll Tungvognscenter Nord Veckovila