Foto: Genre

PostNord storsatsar på solceller i Norrköping

Postnord TPL kommer under 2021 att installera solcellsanläggningar på två logistikfastigheter i Norrköpingsregionen. Anläggningarna kommer producera el som motsvarar årskonsumtionen för ungefär 180 villor. En solig sommardag kommer fastigheterna att vara helt självförsörjande.


Postnord, som nyligen av konsumenter utsetts till det mest hållbara logistikföretaget i den europeiska varumärkesstudien Sustainable Brand Index, fortsätter att satsa på miljön.

Carl Archenholtz är hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Postnord TPL, säger att de jobbar fokuserat med att sänka sitt klimatavtryck inom Postnord TPL och där känns solceller som rätt väg att gå. Att då montera solceller på taket ser man som en ypperlig lösning för stora logistikfastigheter.

Fastigheterna, som är belägna på industriområdet Händelö i Norrköping, kommer att få solcellsanläggningar med en toppeffekt om 500 kW per anläggning. Solcellernas yta kommer ungefär att motsvara en fullskalig fotbollsplan och blir de största solcellsanläggningarna på tak i hela Östergötland.

Anläggningarna kommer att producera ungefär 900 000 kWh årligen, vilket motsvarar nästan 25 procent av fastigheternas årsförbrukning av el. Under solcellsanläggningarnas livstid innebär detta en koldioxidbesparing på cirka 5 500 ton CO2.

Satsningen genomförs tillsammans med fastighetsägaren Barings och leverantören Save by Solar.
– Logistikfastigheter är mycket intressanta för solenergi på grund av att majoriteten av elen förbrukas på dagtid, när solen också lyser. Dessa fastigheter har i regel också väldigt stora och rena takytor. Anläggningarna vid Händelö är dimensionerade efter Postnords konsumtionsmönster, vilket innebär att den el som produceras på taken också kommer att förbrukas i fastigheterna. Det är mer gynnsamt än att sälja tillbaka den solelen till nätet, säger Lucas Karlsson, regionansvarig på Save by Solar.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-12 09:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Miljö PostNord Solceller Solel Solpaneler