Interpellation:

”Kommer Sverige också att försvara mobilitetspaketet?”

Den danska transportministern har deklarerat att Danmark kommer att ta strid för mobilitetspaketet i sin helhet. Nu frågar riksdagsledamot Thomas Morell (SD) den svenska regeringen om de har för avsikt att följa det danska exemplet.


Igår den 14 mars publicerade vi att den danska transportministern Benny Engelbrecht gick ut med att Danmark kommer att kämpa för att mobilitetspaketets alla delar införs såsom det beslutats om i EU.

De medlemsländer som under hela resans gång på olika sätt protesterat, har överklagat till EU-domstolen. Även Belgien har gjort de protesterande länderna sällskap i det att man har synpunkter på de fyra dygnen ”avkylning” efter avslutad cabotagetransport i ett medlemsland.

Efter den danska transportministerns uttalande där Danmark gör klart att man tar striden för hela mobilitetspaketet, ställer nu riksdagsledamot Thomas Morell (SD) frågan till den svenska regeringen om de avser att följa det danska exemplet.

I sin interpellation skriver Thomas Morell att mobilitetspaketet antogs av EU-prlamentetI början av juli 2020. Beslutet har kritiserats av främst Rumänien och Bulgarien. Båda dessa länder återfinns bland dem som lämnat in en överklagan till EU-domstolen.

Thomas Morell skriver vidare att EU:s transportminister Adina Valean försöker riva upp beslutet och att det kan tolkas som att hon i första hand agerar utifrån rumänska intressen. Formellt ska kommissionen ha en neutral roll och agera för medlemsstaternas bästa.

Nordic Logistics Association, NLA, som är en gemensam lobbyorganisation i Bryssel där även Sveriges Åkeriföretag ingår, replikerade snabbt på EU-kommissionens beställda konsekvensstudier, två till antalet. NLA konstaterar att dessa studier bekräftar problemen med brevlådeföretag.

Mobilitetspaketet har arbetats fram i syfte att bekämpa social dumping, begränsa missbruket av cabotage- och kombiregler. Mobilitetspaketet är ett viktigt verktyg för att skapa en sund transportmarknad där seriösa åkeriföretag har en chans att överleva. Med det verktyget ska även de slavliknande villkor som många av förarna från bland annat Rumänien och Bulgarien lever under, bekämpas.

Thomas Morell avrundar med att uttrycka med hur hela transportbranschen med oro ser hur EU:s transportminister nu försöker riva upp beslutet. Han ställer frågan till regeringen:
”Avser regeringen försvara det antagna mobilitetspaketet?”

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-16 08:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvändandekrav Cooling Off EU EU-domstolen Mobilitetspaketet Regeringen Socialdemokraterna Sverigedemokraterna