ICA elektrifierar transporter med Volvo

Nu har ICA Sverige påbörjat elektrifieringen av sina transporter genom köpet av en helelektrisk lastbil från Volvo Lastvagnar. Den beställda lastbilen ska användas för kyltransporter i Stockholmsområdet och kommer förutom att vara fossilfri, även bidra till kraftigt minskad bullernivå och betydligt mindre lokala luftföroreningar.


Den nya lastbilen av modellen Volvo FE Electric, beräknas tas i bruk inom ICA Sveriges verksamhet under första halvåret 2021 och är det första konkreta resultatet av ICA Sverige och Volvo Lastvagnars samarbete för ökad elektrifiering av vägtransporter som inleddes i november 2020.

För att identifiera lämpliga sträckor att elektrifiera, har ICA Sverige tillsammans med Volvo Lastvagnars experter på elektromobilitet tittat på parametrar som exempelvis lastkapacitet, körrutter, räckvidd och påbyggnad för att optimera den nya lastbilens användningsområden inom ICA Sveriges verksamhet.

Den helelektriska Volvolastbil som ICA Sverige nu beställt, kräver inte någon extra laddning under dagtid på det utvalda transportuppdraget vilket gör det möjligt att rakt av ersätta nuvarande lastbil.

En viktig del av samarbetet mellan Volvo Lastvagnar och ICA Sverige handlar om eldrivna transportlösningar i Sverige, både för transporter inom städer och så småningom även för längre sträckor mellan städer.

Tillsammans ska man skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintliga produkt och serviceerbjudanden och genom att tillsammans testa ny teknik. Båda företagen kommer tillsammans att fortsätta undersöka möjligheterna för ytterligare elektrifiering av transporterna inom ICA Sveriges logistiknätverk.


Om artikeln

Publicerad: 2021-03-18 08:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Ellastbil Fossilfritt ICA Milj Transport Volvo Lastvagnar