Foto: Göran Rosengren

Chaufför tar hjälp av Kronofogden för att få ut övertidsersättning av Svevia

Föraren sägs upp på grund av förväntad arbetsbrist. Uppsägningen ogillas av Seko som av Svevia sedan inte får ta del av förarens arbetstider. Föraren har tidigare tagit upp missförhållandena med Svevia utan respons och beslutar sig för att gå ut offentligt. Ord står mot ord, men det finns fysiska bevis.


Den 25 september 2020, publicerar vi en artikel som gör gällande att Svevia begår systematiska överträdelser mot kör- och vilotider samt tillåter mer övertidsarbete än vad som är lagligt. Alla påståendena avvisas då av Per-Inge Hultman, förhandlingschef för koncernen Svevia med placering på koncernstaben i Solna.

En av dem vi talar med då, låt oss kalla honom för Anders, är ansluten till facket, Seko, som han också kontaktar när han blir uppsagd med hänvisning till ”förväntad arbetsbrist”.
– Detta trots trots att vi hade mer att göra än vi hann med, sade han till oss första gången vi talades vid och han pekar på de många övertidstimmarna han arbetat – över 2 400 timmar under tre år.

Uppsägningen ogillas av Seko och det blir början på många turer och ärendet avslutas inte förrän förhandlingar hållits centralt på Seko.

Anders berättar vidare att hans ombudsman på Seko till att börja med begär ut arbetstidsrapporter av Svevia, men får inga och sedan kallas det till möte. Turerna blir många och slutar med att Svevia och Seko avslutar förhandlingarna utan att kunna komma överens.

När parterna i lokala förhandlingar inte kan komma överens, kan facket välja att låta förhandlingarna skötas centralt, något som inte är helt vanligt. Så sker i alla fall med Anders ärende. I det centrala mötet deltar bland andra Anders ombudsman samt Per-Inge Hultman. Anders berättar att inte heller nu presenteras de sedan tidigare begärda dokumenten.

Ärendet kommer till vägs ände när Svevia ändå kan påvisa förväntad arbetsbrist då Anders sades upp. Han ska dock ha lön för tiden fram till att ärendet avgjordes, det vill säga tre månader.
– När jag uppdateras om vad man kommit fram till under förhandlingen, får jag veta att Svevia inte ville betala tre månadslöner. De ville dra av pengar för att jag varit illojal. De påstår att jag har gått ut med osanningar i offentligheten och för det vill de ha någon form av ersättning. Efter att de diskuterat, slutade det med att jag skulle få två månadslöner, vilket jag accepterade eftersom jag var så trött på allt dribblande, säger Anders till oss som för bara ett par dagar sedan fick dessa pengar.

Vi kontaktar Per-Inge Hultman på Svevia. Han bekräftar att ärendet med den aktuella föraren har varit uppe för central förhandling på Seko med rubricering ”ogiltigförklarande av uppsägning på grund av arbetsbrist”.
– Förhandlingen är avslutad och resultatet av den är reglerad med berörd medarbetare. Därmed är ärendet avslutat för Svevias del, säger Per-Inge Hultman.
Förhandlingen rörde enbart uppsägningsomständigheterna och resultatet blev att den före detta anställde ska ha 2 månadslöner fram tills tvisten avgjordes, säger han vidare.

I våra frågor lyfter vi att det ursprungligen handlade om tre månadslöner, men att det från Svevias sida ska ha framhållits att föraren gått ut med osanningar i offentligheten varför det skulle göras ett avdrag. Vi har frågat vilka osanningar det handlar om och om bevis på motsatsen presenterats för Seko. Vi frågar även vad föraren i så fall ska ha brutit emot med hänvisning till den så kallade ”visselblåsarlagen” och då i synnerhet paragraferna 2-6.
– Förhandlingen har bara handlat om uppsägning av arbetsbrist så den nämnda lagen har inte varit föremål eller aktuell i detta ärende, säger Per-Inge Hultman.

Kommer ni att betala även hans övertid?
– Under tiden för tvisten har han inte arbetat alls och har därför ingen övertidsersättning att kräva från Svevia, säger Per-Inge Hultman.
Men, vi talar om över 2 400 timmar under tre år tillbaka, framhärdar vi.
– De timmarna hänför sig till den tid föraren var anställd av ett bemanningsföretag som Svevia anlitade. Bemanningsföretaget har fakturerat Svevia för de tjänster de utfört för Svevia. Om föraren har anspråk för ersättning för övertidstimmar, är det en sak mellan föraren och bemanningsföretaget som då var dennes arbetsgivare.

Att Anders varit uthyrd till Svevia via ett bemanningsföretag har emellanåt kommit på tal. I förra artikeln frågade vi det aktuella bemanningsföretaget om vems avtal och arbetstider som gäller för den som är uthyrd. Svaret löd: ”När vi hyr ut personal och företaget har kollektivavtal, går de in under det företagets avtal.”

Ett svar som helt uteblir är det om varför Svevia inte för Seko presenterat de dokument som efterfrågats, bland annat Anders arbetstider. I övrigt står ord mot ord om vad som sagts – eller inte sagts – under den sista, avgörande förhandlingen.

Anders accepterade de två månaderna, men kvar är ändå de över 2 400 timmarna övertidsarbete under tre år som utförts. Pengar som Anders vill att Svevia betalar.
– Jag har denna vecka lämnat in all dokumentation tillsammans med mitt krav till Kronofogden, avrundar Anders.
Proffs har tagit del av Kronofogdens registrering av ärendet.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-12 16:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Anläggningsarbete Arbetsbrist Beläggningsarbete Centrala Förhandlingar facket Konflikt Övertid seko Snabelbil Svevia