”Arga-lappen-åkaren”: Misstag är inte kriminellt

Den 16 mars stoppas en lettisk dragbil med estländsk trailer i Helsingborg. Flera brister i dokumentationen leder till att det blir ett misstänkt otillåtet cabotage med klampning som följd. Åkeriet säger att bristerna är små misstag och när klampen låses upp, försvinner ekipaget trots att hela sanktionsavgiften inte satts in. ”Vi betalade vad vi kunde just då”, säger åkaren.


Det kan tyckas att brister i dokumenten är petitesser, men i vår tidigare artikel om detta ärende, säger trafikpolis Lars-Göran Samuelsson att: ”handlingar som uppfyller kraven med allt vad det innebär, exempelvis registreringsnummer, underskrifter och datum, gör att vi kan följa transportarbetet som dragfordonet som vi kontrollerar har utfört. Om uppgifter saknas, betyder det att den möjligheten faller”.

Normalt accepterar åkeriet och chauffören att det blivit fel – eller så betalar man för att senare överklaga beslutet. I detta fallet satte sig chauffören på tvären och ville initialt inte kontakta sin chef. När ekipaget sedan klampas utanför polishuset, fortsätter förarens protester med att han tejpar upp ”arga lappar” på trailern. Inte heller blir det bättre när klampen efter 36 timmar låses upp och ekipaget försvinner trots att endast 10 000 av de 40 000 kronorna betalats.

Vi kontaktar åkeriägaren i Lettland som hävdar att det inte var ett otillåtet cabotage och att de ytterst sällan utför cabotagetransporter alls. Bristerna i dokumenten säger han var att föraren inte skrivit sin signatur i rätt ruta och glömt skriva företagets namn.

10 000 kronor var allt åkeriet kunde betala just då, säger åkaren.
– Polisen tror vi är ett stort åkeri med många fordon, men vi har bara ett ekipage i Baltikum och ett som kör Sverige, Baltikum, Skandinavien och vi har funnits i två år, säger han.

Han tillägger att detta är första gången man stoppas med problem och visste inte vilka rättigheter och skyldigheter man har, något polisen inte informerade om. Det enda dokument föraren ska ha fått, är skrivet på svenska med handskrivet belopp, utan signatur och utan polisens namn.

Åkaren kontaktar även den Lettiska Ambassaden för att få hjälp, men trots att de ringer polisen flera gånger ska de, enligt åkaren, inte ha fått något svar.

Lagen säger att fordonet måste stå kvar tills sanktionsavgiften till fullo är betalad. Överträdelse har fängelse upp till ett år på straffskalan, känner du till det?
– Jag hade mycket mejlkorrespondens med polisen som skrev att fordonet inte skulle låsas upp förrän vi betalat, men när polisen mycket tidigt på torsdagsmorgonen väcker föraren, ger honom dokumenten och låser upp, säger föraren att han frågade om han fick köra och de svarade ”ja”, säger han.

Åkaren tillägger att när polisen för första gången svarar honom direkt och sade att föraren inte fick köra fast hjullåset tagits bort, står fordonet redan på färjan tillbaka till Lettland.

Varför ville inte din chaufför ombesörja kontakt mellan dig och polisen varpå polisen själva får söka efter kontaktuppgifter?
– Det stämmer inte. Polisen sa att han ska ringa mig, men föraren var i chock på grund av den stora summan det handlade om och ville initialt inte berätta det för mig. Han var rädd, säger åkaren.

Åkaren säger att han därefter flera gånger talar med föraren och kan höra polisens röster, men att de inte ber om att få tala med honom.
– Jag tycker det är fel att jag inte får tala direkt med polisen. Om vi inte har gjort fel så ser polisen ju det själva, säger han.

Angående förarens beteende säger han att polisen sagt att denne var ”too relaxed”. Enligt föraren ska det inte ha förekommit oförskämdheter. Lapparna på trailern hade åkaren inte sanktionerat.
– Han utnyttjade sin rätt att protestera, säger åkaren som inte har översatt budskapen.

Åkaren återkommer till bristerna i dokumentationen och menar att det var små misstag.
– De som verkligen utför otillåtna cabotagetransporter vet precis vad som gäller, men struntar i det. Det är att agera kriminellt. Att göra ett misstag menar jag inte är kriminellt, säger han.

Kommer du att betala resten av sanktionsavgiften?
– Just nu väntar jag på information från Transportstyrelsen då polisen säger att ärendet redan ligger där. Jag har ingen information om hur jag ska agera, avrundar åkaren.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-24 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetransport Dokumentbrister Klampning Kombidirektiv Polisen Sanktionsavgift Transportstyrelsen